Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja RS održaće sutra, 12.03.2010. godine, u Bijeljini u Biblioteci ''Filip Višnjić'', s početkom u 13 časova, sastanak sa predstavnicima javnih i privatnih zdravstvenih ustanova ove regije.

Sastanak se organizuje s ciljem da se predstavnici zdravstvenih ustanova informišu o uslovima prijavljivanja na objavljeni javni poziv za ugovaranje konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite (KSZ), kao i da se detaljnije upoznaju sa projektom poboljšanja dostupnosti KSZ.

U Fondu zdravstvenog osiguranja RS 10. marta održan je prvi u nizu planiranih sastanaka  sa predstavnicima zdravstvenih ustanova, privatnog i javnog sektora, u vezi sa nedavno objavljenim javnim pozivom za ugovaranje konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite.
Sastanak je organizovan sa predstavnicima zdravstvenih ustanova iz banjalučke, dobojske i prijedorske regije. Osnovni cilj sastanka bio je informisanje, odnosno davanje konkretnih informacija u vezi sa uslovima za prijavljivanje na javni poziv.
Učesnicima sastanka se obratio i direktor Fonda Goran Kljajčin, koji je rekao da je ovo jedan od najznačajnijih projekata koji se realizuju u zdravstvu RS, a čiji je cilj da se pacijentima obezbijedi pravovremena, efikasna i kvalitetna zdravstvena zaštita.

Detaljnije

Kao što je i planirano,  danas (1. marta) je objavljen javni poziv za dostavljanje prijava za ugovaranje pružanja konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj i to iz 12 specijalističkih oblasti: interne medicine, kardiologije, neurologije, urologije, oftalmologije, otorinolaringologije, pneumoftiziologije, dermatovenerologije, ortopedije, opšte hirurgije, ginekologije i pedijetrije.
Na javni poziv mogu da se prijave javne i privatne zdravstvene ustanove, a uslovno i ljekari specijalisti koji namjeravaju da registruju privatnu praksu.

Detaljnije

Fondu zdravstvenog osiguranja obratilo se nekoliko osiguranika sa zahtjevom da im se objasni koji iznos sa fiskalnog računa, kojeg dobiju u apotekama, treba da plate, da li onaj koji je označen sa «Ukupno za uplatu», ili onaj označen sa «Gotovina».
Zahtjev osiguranika je opravdan, s obzirom da sadržaj fiskalnog računa može da dovede do zabune, pogreške, a i namjernog naplaćivanja većeg iznosa participacije ili razlike u cijeni lijeka.
Fiskalni račun, kojeg osiguranici dobiju prilikom podizanja lijekova na recept u apotekama, specifičan je po tome što je na njemu naznačen ukupan iznos kojeg bi trebalo da naplati apoteka, s tim da su posebno označeni iznos koji virmanom plaća Fond za takozvanu farmaceutsku uslugu i iznos koji plaća osiguranik gotovinom. 

Detaljnije

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske usvojio je Projekat unapređenja pružanja hitne medicinske pomoći u 15 opština Republike Srpske.  Cilj projekta je da se kroz poboljšanje kvaliteta i proširenje spektra usluga koje pružaju službe hitne medicinske pomoći doprinese smanjenju mortaliteta kritično oboljelih i vitalno ugroženih pacijenata.
Projekat će se realizovati obukom ljekara, medicinskih tehničara i vozača u opštinama  Istočni Drvar, Drinić, Oštra Luka, Krupa na Uni, Pelagićevo, Donji Žabar, Han Pijesak, Trnovo, Šekovići, Ljubinje, Berkovići, Rudo, Čajniče, Kalinovik i Ustiprača u kojima živi oko 70.000 stanovnika.

Detaljnije