Pozivamo sve poslodavce sa područja Grada Banjaluke koji su zainteresovani za organizovano preuzimanje elektronskih kartice za svoje radnike, da se jave na mejl vladimir.dabic@zdravstvo-srpske.org ili na broj telefona 051 249 180, a potrebno je samo navesti JIB preduzeća. Nakon što se pripreme elektronske kartice za zaposlene, Fond će u dogovoru sa poslodavcem utvrditi vrijeme i način preuzimanja kartica.
Pored radnika, elektronske kartice na ovaj način dobiće i članovi porodice koji su preko radnika prijavljeni na osiguranje.
Pored ove aktivnosti, osiguranici - fizička lica u poslovnicama Fonda mogu da preuzimaju svoje elektronske kartice. Napominjemo da se elektronska kartica ne mora lično preuzeti, dovoljno je da jedan član porodice sa neophodnim podacima (matičnim brojevima) dođe po kartice, a sve u cilju da se smanje gužve, a posebno da stariji osiguranici, lica sa invaliditetom i druge osjetljivije kategorije osiguranika, ne moraju lično dolaziti.
Inače, osiguranici (fizička lica) u pojedinim poslovnicama, poput Banjaluke, zbog najvećeg broja elektronskih kartica, prvo popunjavaju zahtjev za preuzimanje elektronske kartice, pa se naknadno, kako ne bi čekali u redu, pozivaju da preuzmu svoje kartice.
Napominjemo da rok preuzimanja kartica nije predviđen i nijedno pravo neće biti uskraćeno ukoliko se odmah ne preuzme elektronska kartica.

Osiguranici iz Banjaluke na linku mogu preuzeti zahtjev koji je potrebno popuniti za izdavanje elektronske kartice. Budući da  Poslovnica Fonda u Banjaluci ima najveći broj osiguranika, pa samim tim i najveći broj elektronskih  kartica,  u cilju sprјečavanja gužvi i da osiguranici  dugo ne čekaju na preuzimanje elektronske kartice, osiguranici iz Banjaluke mogu da podnesu ovaj zahtjev, pa će naknadno biti pozivani da preuzmu svoju karticu.
Takođe, osiguranici mogu da preuzmu karticu i za svoje članove porodice, samo je potrebno u ovom zahtjevu navesti njihove podatke.
Osim toga, veće poslovnice, poput Banjaluke, Bijeljine, Prijedora i drugih, kako bi olakšali osiguranicima i smanjili gužve u poslovnicama, planiraju i već sprovode pripreme da za radnike dostave kartice njihovim poslodavcima, kako osiguranici ne bi morali pojedinačno da dolaze po svoju karticu u poslovnice Fonda.
Napominjemo da nijedno pravo neće biti uskraćeno ukoliko se odmah ne preuzme elektronska kartica, jer nije ostavljen rok za njeno preuzimanje i osiguranici svoja prava mogu nesmetano da ostvaruju i ukoliko još nisu preuzeli e karticu.
Inače, elektronske kartice osiguranici mogu podići u našim poslovnicama u onim opštinama u kojima su registrovani i u timove porodične medicine.

Narodna skupština Republike Srpske danas je jednoglasno usvojila Izvještaj o izvršenju Rebalansa Budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za prošlu godinu.
 Naime, kako je navedeno u izvještaju, u prošloj godini odobreno je oko 6,1 miliona za liječenje 107 djece.
Najveći broj zahtjeva  odnosio se na liječenja koja su obavljena u inostranstvu, a najčešći razlozi za upućivanje u inostranstvo su bila liječenja djece oboljele od malignih bolesti, rijetkih bolesti, transplantacija, urođenih ortopedskih anomalija, bolesti oka, srca i drugih oboljenja.
Ovaj izvještaj, inače,  naišao je na podršku svih poslanika koji su uzeli učešće u raspravi.   Niko ni iz vlasti ni iz opozicije nije imao nijednu zamjerku na rad Fonda ni na izvještaj, koji bi, kako smatraju, po svojoj transparetnosti, trebalo da bude obrazac rada za sve ostale javne ustanove i javna preduzeća.
Direktorka Fonda Jasminka Vučković u završnom obraćanju naglasila je da je Fond u prošloj godini, od 200 zaprimljenih zahtjeva, samo jedan odbio i to zbog nenadležnosti.
„U takvim slučajevima, Fond roditelje oboljele djece ne ostavlja same u njihovoј borbi, već im pomažu da se za pomoć obrate nadležnim ustanovama i institucijama. Najčešće je to Fond zdravstvenog osiguranja RS“, istakla je Vučkovićeva.
Podsjećamo da je od početka rada, pa do danas, Fond solidarnosti finansirao liječenja i dijagnostiku u inostranstvu za 276 djece za šta je izdvojeno oko 10 miliona KM.
Zahvaljujući Fondu solidarnosti ne samo da je obezbijeđen novac za finansiranje liječenja djece u inostranstvu, već su djeca iz Republike Srpske dobila šansu da se liječe u poznatim svjetskim zdravstvenim ustanovama i da ih liječe eminentni ljekari.
Inače, Fond solidarnosti u potpunosti snosi troškove liječenja djece kojima je odobreno liječenje u inostranstvu, što podrazumijeva kompletno liječenje, uključujući sve ono što je djetetu neophodno u toku liječenja, poput lijekova i dr. Takođe, Fond solidarnosti snosi i troškove smještaja pratioca uz dijete, a po potrebi se obezbjeđuje i stručna pratnja.
Takođe, sav novac koji se prikupi u Fond solidarnosti troši se isključivo za liječenje djece u inostranstvu, jer administrativno-tehničku podršku radu ovog fonda pružaju zaposleni u Fodnu zdravstvenog osiguranja RS.
Inače , u  finansiranju Fonda učestvuje cjelokupno društvo, a najveći doprinos daju radnici koji svaki mjesec od svoje plate izdvajaju (ukoliko to žele) 0,25 odsto za finansiranje liječenja djece. Pored neto plate zaposlenih, izvori finansiranja Fonda solidarnosti su i budžeti lokalnih zajednica i budžet Republike Srpske, 5 odsto od kupovine službenih vozila javnih preduzeća, ustanova, institucija, izuzev MUP-a RS i zdravstvenih ustanova, te donacije.

Osiguranici Fonda na našoj internet stranici,  i to na linku https://izis.org/lokacija-ezk/, mogu provjeriti da li je za njih izrađena elektronska zdravstvena kartica i u kojoj poslovnici Fonda se nalazi. Budući da je veliki broj građana zainteresovano da preuzme svoju elektronsku karticu, mogućnost provjere na internet stranici Fonda značajno će ubrzati ovaj proces jer će osiguranici tačno znati u kojoj poslovnici treba da preuzmu svoju elektronsku karticu.
Inače, elektronske kartice izrađene su na osnovu evidencija osiguranika u timovima porodične medicine i u slučaju da se desi da za nekog osiguranika nije napravljena elektronska kartica, on može u nadležnoj poslovnici Fonda podnijeti zahtjev za izdavanje elektonske kartice i u najkraćem roku biće mu izrađena kartica. Dakle, kartice bi trebalo da se nalaze u poslovnicama FZO RS u onim opštinama u kojima su osiguranici registrovani i u timove porodične medicine.
Podsjećamo da za prvu elektronsku karticu osiguranici Fonda neće ništa dodatno izdvajati novca, dakle za osiguranike je besplatna.
Elektronska kartica sadrži ime i prezime osiguranika,  datum rođenja, identifikacioni broj osiguranika, kao  i broj kartice. Elektronska kartica služi da se provjeri  status osiguranja osiguranika, odnosno da li je uplaćen doprinos za zdravstveno osiguranje. Sa njenom upotrebom, prestaje i potreba ovjeravanja zdravstvenih knjižica. Fond nije predvidio rokove za preuzimanje elektronskih kartica, upravo zbog aktuelne epidemiološke situacije, te nijedno pravo neće biti uskraćeno ukoliko osiguranici još nisu preuzeli svoju elektronsku karticu.
Takođe, imlementatori projekta Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS)  kreirali  su portal www.izis.org na kojem se mogu pronaći korisne informacije o samom projektu, koje su njegove prednosti, šta je elektronski karton, ko mu može pristupiti i druge slične informacije o IZIS-u.

Pozivamo sve građane koji još nemaju zdravstveno osiguranje da posjete nadležne poslovnice Fonda kako bi regulisali svoj status. Iako se još uvijek finansiraju zdravstvene usluge za osigurane i neosigurane građane, po ukidanju vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona, ukinuće se i pravo korišćenja zdravstvene zaštite za neosigurane građane. Zato je jako važno da svi građani koji nemaju zdravstveno osiguranje na vrijeme regulišu svoj status u nadležnim poslovnicama Fonda kako se ne bi stvarale gužve i čekanja, budući da epidemiloška situacija i dalje nalaže opreznost.

To se posebno odnosi na one građane koji su ranije po osnovu nezaposlenosti bili prijavljeni na zdravstveno osiguranje i koji do danas nisu regulisali svoj status osiguranja.

Podsjećamo da Republika Srpska već više od godinu dana zbog aktuelne epidemiološke situacije finasira zdravstvene usluge za sve građane ( oisgurane i neosigurane) u javnim zdravstvenim ustanovama. Po ukidanju vanredne siutuacije, neosigurani građani više neće moći da ostvaruju ovo pravo, te je važno da prije toga regulišu svoj status zdravstvenog osiguranja.

Naš cilj je da za svakog građanima koji nema utvrđen osnov za prijavu na zdravstveno osiguranje, prijavimo na osiguranje na jedan od zakonom predviđenih mogućnosti kako niko po ukidanju vanredne situacije ne bi ostao bez osiguranja. Fond je i nedavno na svojoj internet stranici objavio izjavu koju je potrebno popuniti prilikom prijave na osiguranje kako bi ubrzali proces prijave i spriječili šetanje građana od jedne do druge institucije. Osim toga, građani  pozivom na broj 051 249 171 mogu da dobiju i dodatne informacije, poput toga koja im je dokumentacija potrebna u cilju prijave na zdravstveno osiguranje.

Takođe, Fond još ranije u saradnji sa Poreskom upravom RS ima mogućnost da u sistemu Poreske uprave provjeri da li lice ostvaruje prihode ili ne, pa više nije potrebno da odlaze u Poresku upravu kako bi dobili potvrdu o ličnim primanjima. To će, takođe, značajno ubrzati proces prijave na zdravstveno osiguranje.

Podsjećamo da je izmjenjeni Zakon o zdravstvenom osiguranju RS koji je počeo da se primjenjuje početkom prošle godine dao širok spektar mogućnosti prijave na osiguranje, a posebno su zaštićene društveno osjetljive kategorije poput djece do 15 godina, trudnica, porodilja, starijih od 65 godina, oboljelih od malignih bolesti, dijabetesa koji se na zdravstveno osiguranje u slučaju da nemaju nijedan drugi osnov, mogu prijaviti zbog svog zdravstvenog statusa, što ranije nije bio slučaj.

Detaljnije