Za razliku od drugih sistema u kojima se građani koji su sumnjali na KOVID 19 nisu javljali doktoru iz straha koliko će to da ih košta, Republika Srpska solidarno kako i funkcioniše naš zdravstveni sistem odlučila je da u ovo vrijeme kada se cijeli svijet bori sa virusom korona finansira zdravstvene usluge za sve građane – bez izuzetka. Zamislite da smo imali situaciju da ljudi izbjegavaju da prijavljuju simptome, jer nemaju novca da plate testiranje? Zdravstveni sistem je i ovaj put dokazao svoju solidarnost i zato ga svi trebamo čuvati, poručio je direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić gostujući u emisiji „Direktno“ na Alternativnoj televiziji.

I ovaj period borbe sa pandemijom, kako je rekao, istakao je važnost zdravstva za jedno društvo i zato treba svi da se borimo za dodatne izvore finansiranje kako bi zdravstvo građanima pružalo još kvalitetnije zdravstvene usluge.

„Vidjeli smo i sada kolika je pretnja da sistem ima samo jedan prihod -uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Fond godinama traži dodatne prihode od proizvoda štetnih po zdravlje, a vjerujemo da će se to i u budućnosti desiti“, istakao je Kusturić.

Govoreći o javnim nabavkama koje je Fond od 24. marta po nalogu Republičkog štaba za vanredne situacije sproveo za potrebe zdravstvenog sistema Kusturić je istakao da su ciljevi koje je Fond postavio poput hitnosti, transparentnosti, zakonitosti i racionalnog i efikasnog trošenja javnih sredstva u potpunosti ispoštovani.

„Zadatak nije bio nimalo lak, ali lako nije bilo ni jednom građaninu RS da se bori sa nečim što je apsolutno novo i nevidljivo. Fond je odreagovao  na način kako se očekuje od institucija RS - pravovremeno, a sve u cilju da se što prije nabavi neophodna medicinska i zaštitna oprema kako bi se zaštitili građani i zdravstveni radnici“, rekao je Kusturić.

Iako je Fond do sada, putem javnih nabavki nabavljao samo lijekove, dok su nabavke  medicinskih sredstava u nadležnosti zdravstvenih ustanova, Fond je po ovlaštenju Republičkog štaba, prvenstveno zbog iskustva koji posjeduje i kadra, preuzeo ovaj posao.  Procedure nabavke, kako kaže Kusturić, bile su užasno komplikovane, posebno iz razloga što se cijeli svijet u jednom momentu okrenu ka Kini tražeći jednu istu robu.

 

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja /FZO/ Republike Srpske je u vrijeme epidemije virusa korona ugovorio nabavke za snabdijevanje zdravstvenog sistema medicinskom i zaštitnom opremom, vrijednosti oko 54 miliona KM, koje je obezbjedila Vlada i u veoma kratkom periodu nabavio sve što je bilo potrebno, izjavio je direktor Fonda Dejan Kusturić.

Kusturić je u intervjuu Srni istakao da zadatak koji je pred FZO postavio Republički štab za vanredne situacije da za potrebe zdravstvenog sistema izazvane epidemijom virusa korona nabavi sredstava za održavanje higijene, medicinska sredstava i zaštitnu opremu nije bio lak jer je cijeli svijet pokušavao da od Kine nabavi prijeko potrebnu opremu, a Srpska je u globalnim okvirima veoma mala.

- I u okolnostima kada je vođen "rat" i izbijali diplomatski skandali među zemljama zbog toga ko će prije da nabavi medicinsku opremu mi smo u vrlo kratkom periodu uspjeli da za naš zdravstveni sistem nabavimo sve što je bilo potrebno - naglasio je Kusturić.

Prema njegovim riječima, Fond je paralelno sa tim obezbijedio sve lijekove, koji su bili potrebni i dostupni na tržištu s ciljem da ni u jednom momentu ne bude zapostavljen ni taj segment zdravstvene zaštite.

- Fond je, uprkos epidemiji, za bolnice i domove zdravlja nesmetano sprovodio javne nabavke za lijekove koji se nalaze na njihovim listama. U ovom trenutku sve zdravstvene ustanove su dobro snadbjevene lijekovima koje za njih nabavljamo. Posebno je važno da osiguranici sa hroničnim oboljenjima poput dijabetesa, osiguranici koji su na dijalizi i slično nemaju razloga za brigu. Isporuke lijekova koje Fond u potpunosti finansira za oboljele od dijabetesa, kao i lijekova za druga hronična oboljenja se sprovode bez zastoja - rekao je Kustruić.

On je podsjetio da već godinama ukazuju na problem sa zainteresovanošću proizvođača za mala tržišta na koji Fond ne može da utiče.

Kusturić je ocijenio da je taj izazov sada mnogo veći, jer je uvoz lijekova otežan zbog epidemije virusa korona, a većina proizvođača lijekova okreće se ka većim tržištima.

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sve dok traje vanredna situacija i vanredno stanje u Republici Srpskoj finansira zdravstvene usluge za sve građane – bez izuzetka u javnim zdravstvenim ustanovama.  To znači da su do tada svi građani zdravstveno osigurani i ne moraju da dolaze u poslovnice Fonda da ovjeravaju zdravstvene knjižice

Podsjećamo da Fond od 13. marta prateći mjere i preporuke Vlade RS u cilju sprečavanja širenja virusa korona za svo stanovništvo (osigurane i neosigurane) finansira zdravstvene usluge bez ovjeravanja zdravstvenih knjižica.

Fond će, po ukidanju vanrednog stanja, usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja pružati u punom kapacitetu (neposrednim kontaktom)  uz poštovanje higijensko- epidemioloških mjera.

Napominjemo da se finansiranje zdravstvenih usluga odnosi na sve građane, kao i  na one koji su ranije po osnovu nezaposlenosti bili prijavljeni na zdravstveno osiguranje, a još uvijek nisu regulisali svoj status.

Takođe, pozivamo sve građane, bez obzira na ublažavanje restriktivnih mjera da se pridržavaju svih propisanih odluka uz obavezu odgovornog ponašanja, a sve u cilju sprečavanja daljeg širenje virusa korona u zajednici.

Osim toga, ukoliko ne postoji preka potreba, molimo osiguranike da ne dolaze u Fond, jer sve informacije o radu Fonda i pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja mogu da dobiju od naših zaštitnika prava koji su imenovani u svim opštinama Republike Srpske. Imena i prezimena sa brojevima telefona zaštitnika prava dostupni su  na internet stranici Fonda, a možete za više informacija pozvati i centralni broj telefona zaštitnika prava 051 226 870. 

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, u  skladu sa zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije od 24. marta ove godine ovlašten je da sprovodi postupke javne nabavke sredstava za održavanje higijene, medicinskih sredstava i zaštitne opreme za potrebe zdravstvenog sistema koje su izazvane pandemijom virusa korona. Svi postupci koje je Fond od tog perioda pa do danas sproveo za potrebe zdravstvenih ustanova bile su u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, a svi ugovori zaključeni sa privrednim subjektima koji su registrovani za oblast nabavke koja je bila potrebna da se sprovede.

Dakle, od 24. marta, pa do danas Fond je za potrebe zdravstvenog sistema i u skladu sa zakonom koji omogućava više vrsta postupaka sproveo i zaključio 20 ugovora koji su se odnosili  na održavanje higijene, nabavku medicinskih sredstava i zaštite opreme zbog pojave virusa korona.  Hitnost kao što je pandemija virusa korona i kada je cilj da se zdravstveni sistem što prije opskrbi neophodnom opremom diktirala je izbor vrste postupaka, što je, između ostalog, bio i stav Agencija za javne nabavke BiH koja je nadležna za praćenje primjene Zakona o javnim nabavkama BiH.  Sve količine i vrste robe su naručene prema zahtjevu Republičkog štaba za vanredne situcacije, a sva roba ima potrebne sertifikate i potvrde struke da je riječ o opremi zadovoljavajućeg kvaliteta. Osim toga, svi dobavljači imaju dozvolu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kao i potrebne dozvole za uvoz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

 

Posebno smo zadovoljni što smo skoro u nemogućim uslovima i opšteg rata među zemljama da što prije nabave neophodnu medicinsku opremu zbog eventualnih nestašica, među prvim u regionu uspjeli da na vrijeme obezbjedimo  neophodnu opremu i zaštitu za zdravstvene radnike. Tako da ni u jednom trenutku našim zdravstvenim radnicima nije nedostajla preko potrebna oprema za rad, posebno u uslovima kada se cijeli svijet suočio sa širenjem virusa korona. Fond je, paralelno sa tim, obezbjedio  sve moguće lijekove koji su potrebni i bili dostupni na tržištu, a sve u cilju da ni u jednom momentu ne zapostavimo i ovaj segment  zdravstvene zaštite.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, u skladu sa zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije, donio je odluku da produži finansiranje zdravstvenih usluga u javnim zdravstvenim ustanovama za sve građane (osigurane i neosigurane) do 11. maja ove godine. 

To znači da su do tada svi građani zdravstveno osigurani i ne moraju da dolaze u poslovnice Fonda da ovjeravaju zdravstvene knjižice

Podsjećamo da Fond od 13. marta prateći mjere i preporuke Vlade RS u cilju sprečavanja širenja virusa korona za svo stanovništvo finansira zdravstvene usluge bez ovjeravanja zdravstvenih knjižica.

To je sada produženo do 11. maja, a Fond će i dalje pratiti epidemiološke smjernice  i upustva nadležnih i u vezi sa tim donositi adekvatne mjere predostrožnosti.

Napominjemo da se finansiranje zdravstevnih usluga odnosi na sve građane, kao i  na one koji su ranije po osnovu nezaposlenosti bili prijavljeni na zdravstveno osiguranje, a još uvijek nisu regulisali svoj status.

Ponovo apelujemo  na građane da  bez preke potrebe ne dolaze u poslovnice Fonda i da sačekaju sa predajom dokumentacije koja nije hitna, poput zahtjeva za refundaciju  i slično kako bi se izbjegle gužve i veći broj okupljanja  ljudi na jednom mjestu. Takođe, pozivamo sve građane da poštuju epidemiloške mjere, posebno koje se odnose na nošenje zaštitnih maski i rukavica, a sve u cilju suzbijanja virusnih infekcija.

Inače, sve informacije o zdravstvenom osiguranju kao i o radu Fonda uopšte mogu da od zaštitnika prava na broj 051 226 870, ali i putem mejla zaštitnika prava.