Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja održali su u utorak, 16. juna 2009. godine, u Kozarskoj Dubici sastanak sa penzionerima ove opštine, s ciljem da ih upoznaju s njihovim pravima iz zdravstvenog osiguranja i da čuju probleme s kojima se ova populacija suočava prilikom korišćenja zdravstvene zaštite.
Kao i na ranijim sastancima u Tesliću, Srpcu i Derventi, i penzioneri ove opštine su ukazali na problem jednake dostupnosti zdravstvene zaštite svima, a naročito problem specijalističkih pregleda koje ne mogu da obave u domovima zdravlja. Sastanku je prisustvovao i direktor Doma zdravlja Radenko Reljić.
Ovaj sastanak je organizovan u okviru realizacije projekta ''Unapređenje dostupnosti informacija iz obaveznog zdravstvenog osiguranja''. Naredne sedmice biće održani sastanci sa penzionerima Han Pijeska, Višegrada i Pala.

Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, u okviru realizacije projekta ''Unapređenje dostupnosti informacija iz obaveznog zdravstvenog osiguranja'', razgovarali su u srijedu, 10.06.2009. godine, u Derventi sa penzionerima ove opštine, koji su ih upoznali sa problemima na koje nailaze prilikom korišćenja zdravstvene zaštite.
Biljana Rodić Obradović, zamjenik izvršnog direktora Sektora za razvoj zdravstvenog osiguranja, Nedeljko Plavšić, zamjenik izvršnog direktora Sektora za pravne poslove i Vesna Đurđević, rukovodilac Službe za farmaceutske poslove odgovarali su na sva pitanja penzionera. Njihova pitanja su se uglavnom odnosila na problem nejednake dostupnosti zdravstvene zaštite, kako su rekli, penzionerima iz sela i iz grada.

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske uradio je nove upitnike za ispitivanje zadovoljstva pacijenata uslovima liječenja u bolnicama i domovima zdravlja, koji su, za razliku od prethodnih, više fokusirani na indikatore iz kojih se može sagledati organizacija rada u zdravstvenoj ustanovi, odnos prema pacijentu i dostupnost informacija.
Novim upitnicima pojedine oblasti su posebno istaknute i to tako što su predviđeni i negativni poeni, kako bi se izbjegla situacija da se dobije dobra prosječna ocjena na bazi manje bitnih pitanja.

Detaljnije

U Fondu zdravstvenog osiguranja RS usvojen je Akcioni plan za provođenje Strategije za suzbijanje korupcije, koju je utvrdila Vlada RS. Akcioni plan, kako je rekao direktor Fonda Goran Kljajčin, je kontinuitet aktivnosti koje se u ovoj instituciji provode već nekoliko godina i čiji je cilj onemogućavanje zloupotrebe javnih ovlašćenja, a naročito povećanje povjerenja građana u rad Fonda zdravstvenog osiguranja. Konkretna svrha donošenja Akcionog plana je sveobuhvatniji pristup u suzbijanju uzroka i pojava korupcije u oblasti koja spada u nadležnost Fonda zdravstvenog osiguranja. Akcionim planom su obuhvaćene konkretne aktivnosti koje treba da doprinesu ostvarenju definisanih ciljeva u ovoj oblasti:

Detaljnije

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja RS, donio je odluku o usvajanju Plana mjera štednje u Fondu zdravstvenog osiguranja RS u 2009. godini.
Planom štednje predviđaju se ukupne uštede u iznosu od 20 miliona KM. Planom su precizno navedeni svi troškovi kod kojih je moguće da se ostvare uštede, iznos planiranih ušteda, mjere koje je potrebno preduzeti da bi uštede bile ostvarene, kao i nosioci realizacije planiranih mjera i aktivnosti. 

Detaljnije