Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Goran Kljajčin sa saradnicima održao je danas (3.12.2009.) sastanak sa predstavnicima studenata na kojem je dogovoreno da studenti već od sutra mogu da izaberu svog porodičnog ljekara u bilo kom domu zdravlja u RS, bilo u mjestu prebivališta ili u mjestu studiranja i da nesmetano ostvaruju zdravstvenu zaštitu.
Na sastanku su studente predstavljali Milan Petković, predsjednik Unije studenata RS, Bojan Grebenar, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjaluci, Mladen Čančarević, student ombudsman RS, Radomir Jerkić, predstavnik Studentskog centra ''Nikola Tesla'' i Dragić Saša, generalni sekretar Unije studenata RS. Na sastanak su bili pozvani i studenti Univerziteta iz Istočnog Sarajeva.

Detaljnije

Ovih dana na adresu svih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj stići će instrukcija direktora Fonda zdravstvenog osiguranja u kojoj je navedeno da je kod upućivanja pacijenata u kliničke centre za usluge koje samo oni mogu da rade, dovoljna uputnica porodičnog doktora, te da nije potrebna saglasnost lokalne opšte bolnice.
Navedena instrukcija je jedna od konkretnih mjera uklanjanja administrativnih prepreka koje osiguranim licima nepotrebno komplikuju ostvarivanje zdravstvene zaštite. U dosadašnjoj praksi pacijenti su npr. za nalaze koje samo može da radi Klinika za nuklearnu medicinu u KC Banja Luka, sa uputnicom porodičnog doktora morali da odlaze u opštu bolnicu i da traže njen pristanak za odlazak na kliniku. Analiza, koju je zahtjevao direktor Fonda, pokazala je da takva procedura nije propisana ni jednim aktom, kao ni da nema ni jednog argumenta koji bi je opravdavao. U vezi sa tim uslijedila je pomenuta instrukcija, kojom će odlazak pacijenata u kliničke centre biti pojednostavljen, a izbejći će se i nepotrebni troškovi putovanja do bolnice.

U okviru aktivnosti na usaglašavanju dugovanja za neuplaćeni doprinos za zdravstveno osiguranje i pronalaženja najprihvatljivijeg načina njegovog izmirenja, u toku mjeseca novembra,  radnici Fonda kontaktirali su sa 1.042 poslodavca. Sa većinom njih je usaglašen iznos duga i postignut dogovor o izmirivanju duga u ratama.
Ukupan iznos usaglašenog duga u ovom periodu je 12.943.829 KM.
Glavni cilj ove aktivnosti je stvaranje uslova da se radnici, koji su zaposleni kod poslodavaca koji neredovno plaćaju doprinose, uvedu u sistem i da ostvare status osiguranika sa mogućnošću korišćenja svih prava iz zdravstvenog osiguranja. 

Detaljnije

Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske održaće sutra, 26.11.2009. godine, u 10.30 časova, sastanak sa penzionerima opštine Bijeljina. Sastanak je organizovan u sali Udruženja penzionera u Bijeljini.
Na sastanku će se razgovarati o pravima iz zdravstvenog osiguranja i problemima na koje nailazi ova populacija prilikom korišćenja zdravstvene zaštite.
Sastanak je organizovan u okviru realizacije projekta ''Unapređenje dostupnosti informacija iz obaveznog zdravstvenog osiguranja''.

Prema podacima kojima raspolaže Fond zdravstvenog osiguranja RS, u Republici Srpskoj je registrovano oko 15.000 pacijenata oboljelih od dijabetesa, koji su na insulinskoj terapiji.
Osiguranim licima oboljelim od dijabetesa tipa jedan (insulin ovisni), a od sredine 2007. godine i oboljelim od dijabetesa tipa dva, Fond u potpunosti snosi troškove liječenja osnovne bolesti, kao i liječenja komplikacija osnovne bolesti, kao što su gangrena i angiopatija, nefropatija, retinopatija, dijabetična katarakta.
Dakle, ovi pacijenti spadaju u kategoriju osiguranika koja je oslobođena plaćanja participacije za troškove liječenja osnovne bolesti i njenih komplikacija. Insulin ovisni pacijenti insulin dobijaju na recept, kao i trakice za kontrolu šećera u krvi. 

Detaljnije