Prema ispitivanju, kojeg je u periodu od 19. maja do 2. juna ove godine, proveo Fond zdravstvenog osiguranja u svim kliničkim centrima i bolnicama Republike Srpske, evidentno je značajno poboljšanje uslova liječenja i zadovoljstva pacijenata. Ispitivanjem su obuhvaćeni sljedeći indikatori: da li bolnica ima neophodne lijekove i sanitetski materijal; da li su pacijentima obezbijeđeni zadovoljavajuća ishrana, pidžame i papuče; kakvi su higijenski uslovi u bolnicama i da li su pacijenti zadovoljni uslugom i odnosom bolničkog osoblja.
Konkretni rezultati ispitivanja u bolnicama su:

- KC Banja Luka: anketiran 331 pacijent; prosječna ocjena po svim indikatorima iznosi 4,86
- KC Istočno Sarajevo – Bolnica Kasindo: anketirano 97 pacijenata; prosječna ocjena 4,64
- KC Istočno Sarajevo – Bolnica Foča: anketirana 144 pacijenta; prosječna ocjena 5
- Bolnica Prijedor: anketirano 612 pacijenata; prosječna ocjena 4,86
- Bolnica Doboj: anketirano 314 pacijenata; prosječna ocjena 4,34

Detaljnije

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, na sjednici održanoj 12. juna ove godine donio je odluke o izmjenama i dopunama nekoliko opštih akata kojima su regulisana pojedina prava iz zdravstvenog osiguranja. Izmjene i dopune se odnose na sljedeće:

1. Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu i participaciju

Prema usvojenim dopunama ovog pravilnika, među bolesti pri čijem je liječenju osiguranik oslobođen obaveze plaćanja participacije, uvrštena je i heriditarna bulozna epidermoliza.
Pravilnik je dopunjen i u dijelu kojim je propisano da su oboljeli od dijabetesa oslobođeni participacije. Naime, zbog različitog tumačenja u praksi da li se ovo odnosi i na komplikacije dijabetesa, dopunom Pravilnika je definisano da se oslobađanje od participacije odnosi na liječenje osnovne bolesti (dijabetesa) i njenih komplikacija (gangrena i angiopatija, nefropatija, retinopatija i dijabetična katarakta).
Ovim pravilnikom ubuduće će biti obuhvaćeno i pravo na rehabilitaciju u specijaliszovanim ustanovama i banjama izvan RS.

Detaljnije

U Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kontinuirano se provodi kontrola uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje. Kontrolom su obuhvaćena dva aspekta: plaćanje doprinosa za prijavljene radnike na zdravstveno osiguranje i prijavljivanje zaposlenih radnika na zdravstveno osiguranje. S obzirom da Fond nema konkretne ingerencije, prijave uočenih pojava kršenja zakona upućuju se Poreskoj upravi, odnosno Republičkoj upravi za inspekcijske poslove kao nadležnim institucijama.
Od janura ove godine, zaključno sa junom, Fond je proslijedio Poreskoj upravi preko 1.700 prijava obveznika koji ne plaćaju doprinos i preko 800 prijava Inspekciji rada. 
U posljednjoj informaciji, kojom je Republička uprava za inspekcijske poslove obavijestila Fond o preduzetim aktivnostima po podnesenim prijavama, navodi se da je kontrolom kod 46 poslodavaca konstatovano 11 neprijavljenih radnika. Inspekcija je u ovim slučajevima izdala prekršajni nalog i naložila prijavljivanje radnika. Inače, prekršajni nalog za ovu vrstu prekršaja iznosi 2.000 KM.
Pojačana kontrola uplate doprinosa i dobra saradnja Fonda i kontrolnih organa imala je pozitivan efekat, kako na broj osiguranih, tako i na prihod od doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Goran Kljajčin, juče je potpisao aneks ugovora za isporuku vakcina za obaveznu vakcinaciju. Riječ je o MMR vakcini, DiTePer, Tetavaksal i BCG vakcini, te antiviperinum serumu. Ovo je vanredna isporuka vakcina kojom će se obezbijediti njihova dostupnost do redovne isporuke koja će početi po okončanju tenderske procedure.
Domovi zdravlja u RS ove vakcine će dobiti uskoro, kao i antirabični i antitetanus serum.

U nastojanju da osiguranicima još više približi informaciju o pravima iz zdravstvenog osiguranja, Fond je počeo distribuciju «Informacija za osiguranike». Riječ je o informativnom letku koji će se štampati svaki put kada budu izvršene izmjene i dopune u propisima kojima su regulisana prava iz obaveznog osiguranja ili se ukaže potreba da se osiguranicima saopšte za njih važne informacije.
Za svaki broj «Informacija za osiguranike» predviđeno je po jedno anketno pitanje, a u prvom broju ono glasi: «Primjećujete li pozitivne promjene u Fondu zdravstvenog osiguranja»?
Obraćajući se osiguranicima u povodu prvog broja «Informacija», direktor Fonda Goran Kljajčin je, između ostalog, rekao: «U Fondu zdravstvenog osiguranja se provode značajne aktivnosti. Želimo da postanemo vaš servis i da svakim danom sve više osjetite našu spremnost da vam pomognemo i da zaštitimo vaša prava iz zdravstvenog osiguranja».
Kako osiguranici Fonda mogu da dobiju odgovor na bilo koje pitanje iz zdravstvenog osiguranja?

Detaljnije