U Fondu zdravstvenog osiguranja RS danas je (25.09.2009.godine) održan sastanak predstavnika Fonda, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Administrativne službe grada Banjaluka i Doma zdravlja Banjaluka, na kojem je razgovarano o stanju primarne zdravstvene zaštite na području grada i načinima na koji ona može da se unaprijedi.
Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Banjaluke Dragoljub Davidović, predsjednik Skupštine grada Slobodan Gavranović, potpredsjednik Skupštine grada Zdravko Josipović, načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti Ljiljana Radovanović, dr Gordan Jelić, direktor Jedinice za koordinaciju projekata Ministarstva zdravlja, direktor Doma zdravlja Banjaluka Gordana Tešanović, pomoćnik direktora Doma zdravlja za ekonomske poslove Bosiljka Lazić i direktor Fonda Goran Kljajčin sa saradnicima.

Detaljnije

U okviru paketa prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, osiguranici FZO RS imaju pravo i na laboratorijsku dijagnostiku. U skladu sa opštim načelom da se pojedine usluge mogu da dobiju uz ovjerenu zdravstvenu knjižicu u zdravstvenoj ustanovi sa kojom je Fond te usluge ugovorio, osnovne laboratorijske pretrage osiguranici su mogli da dobiju u domu zdravlja, dok su usluge biohemijske i mikrobiološke analize ugovarane sa bolnicama. Zbog ovakve «podjele» usluga po nivoima zdravstvene zaštite, osiguranici, koji žive u opštinama u kojima nema bolnica, morali su da putuju do bolnice ukoliko su željeli da dobiju uslugu bez dodatnog plaćanja, izuzev participacije. 

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja RS otvorio je još jedan info telefon 051 232 271, koji je namijenjen nevladinim organizacijama u čijim je programskim aktivnostima zastupljena i oblast zdravstvenog osiguranja.
Direktor Fonda Goran Kljajčin kazao je da je Fond i do sada imao dobru saradnju sa nevladinim sektorom, ali da mu je namjera da ta saradnja bude unapređena, čemu bi trebalo da doprinese i otvaranje ovog info telefona.
''Strateškim planom razvoja Fonda predviđeno je niz mjera koje bi trebalo da dovedu do aktivnije uloge građana u kreiranju politike razvoja u oblasti zdravstvenog osiguranja.

Detaljnije

Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Kompanije "Euromedik" Jozef Pril i predstavnik firme "Euromedik internešnel" Marijan Bilić položili su 9.9.2009. kamen temeljac za izgradnju južnog krila centralnog medicinskog bloka Kliničkog centra Banjaluka u okviru kojeg će raditi Centar za radioterapiju. 
Izgradnju Centra za radioterapiju sa 15 miliona evra finsira Kompanija "Euromedik" iz Holandije, radove će izvoditi Firma "Euromedik internešnel", a troškove liječenja pacijenata snosiće Fond zdravstvenog osiguranja RS.
"Izgradnjom centra za radioterapiju dobijamo jednu najsavremeniju metodu liječenja koja nas svrstava u red najreferetntnijih centara za liječenje raznih oblika raka", rekao je premijer Dodik. 

Detaljnije

Direktor Kliničkog centra Vojvodine prof. dr Dragan Drašković i pomoćnik direktora za zdravstvo dr Ivan Levakov posjetili su danas (9.9.2009.godine) Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, gdje su sa direktorom Goranom Kljajčinom i njegovim saradnicima razgovarali o dosadašnjoj saradnji, odnosno liječenju pacijenata iz RS u ovoj ustanovi, kao i mjerama koje bi trebalo da unaprijede saradnju.
Drašković je kazao da je KC Vojvodine u potpunosti otvoren za saradnju sa Fondom i zdravstvenim ustanovama iz Republike Srpske, te da se pacijenti iz RS u ovoj zdravstvenoj ustanovi tretiraju ravnopravno kao i ''domaći'' pacijenti.

Detaljnije