Fond zdravstvenog osiguranja RS, podržan od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, finansira Projekat ''Poboljšanje dijagnostike i tretmana akutnog infarkta miokarda''.
Projekat je usmjeren na smanjenje smrtnosti od infarkta miokarda u periodu dok pacijent ne bude smješten u bolnicu. Naime, više od 30 odsto smrtnih ishoda infarkta miokarda posljedica su toga što infarkt nije dijagnostikovan na vrijeme, odnosno što nisu primjenjeni adekvatni lijekovi u tzv. ''zlatnom satu'' nakon infarkta.
Zbog toga, u okviru ovog projekta, svaki dom zdravlja u RS, odnosno služba za hitnu medicinsku pomoć, dobiće aparat za brzo dijagnostikovanje infarkta na osnovu analize uzorka krvi i neophodnu količinu lijeka kojeg je potrebno dati pacijentu. Ovako zbrinut, već u službi hitne pomoći, pacijent će biti transportovan u bolnicu. Primjenom najsavremenijeg metoda dijagnostikovanja i tretmana infarkta u prvim satima značajno će se povećati procenat preživljavanja i smanjiti posljedice infarkta miokarda.

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja RS, podržan od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, finansira Projekat ''Poboljšanje dijagnostike i tretmana akutnog infarkta miokarda''.
Projekat je usmjeren na smanjenje smrtnosti od infarkta miokarda u periodu dok pacijent ne bude smješten u bolnicu. Naime, više od 30 odsto smrtnih ishoda infarkta miokarda posljedica su toga što infarkt nije dijagnostikovan na vrijeme, odnosno što nisu primjenjeni adekvatni lijekovi u tzv. ''zlatnom satu'' nakon infarkta.
Zbog toga, u okviru ovog projekta, svaki dom zdravlja u RS, odnosno služba za hitnu medicinsku pomoć, dobiće aparat za brzo dijagnostikovanje infarkta na osnovu analize uzorka krvi i neophodnu količinu lijeka kojeg je potrebno dati pacijentu. Ovako zbrinut, već u službi hitne pomoći, pacijent će biti transportovan u bolnicu. Primjenom najsavremenijeg metoda dijagnostikovanja i tretmana infarkta u prvim satima značajno će se povećati procenat preživljavanja i smanjiti posljedice infarkta miokarda.

Detaljnije

Ranko Škrbić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, Goran Kljajčin, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS i Marijan Bilić, direktor Internacionalnog dijaliza centra, u četvrtak, 02.10.2008. godine, presijecanjem vrpce svečano su otvorili novoizgrađeni Centar za hemodijalizu u Istočnom Sarajevu.
U ovaj savremeni dijalizni centar uloženo je 4,5 miliona KM. Centar raspolaže sa 15 hemodijaliznih aparata, a može da pruža usluge za oko 100 pacijenata. 
Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja prisustvovali su, takođe, i otvaranju Centra za hemodijalizu u Laktašima, 30.09.2008. godine. 
U Centar za hemodijalizu u Laktašima uloženo je 5 miliona KM. Centar trenutno pruža usluge za 70 pacijenata s područja ove opštine i okolnih mjesta, a tretmane hemodijalize može da pruži za oko 160 pacijenata. 

Detaljnije

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, na sjednici koja je održana početkom oktobra, razmatrao je i usvojio nekoliko novih odluka, kao i izmjene i dopune postojećih.
Prema odluci Upravnog odbora, Lista lijekova koji se izdaju na recept (lista A) proširena je lijekovima za liječenje psorijaze, glaukoma, ginekoloških infekcija, karcinoma prostate i dojke. Na listu A uvršteni su svi registrovani lijekovi koji su se do sada nalazili na listi A1. Naime, na listi A1 se nalaze lijekovi koji još uvijek nisu registrovani za promet u Republici Srpskoj, a nemaju zamjenu kod registrovanih lijekova. Odlukom Upravnog odbora, lista A1 je dopunjena lijekovima za liječenje cistične fibroze i Parkinsove bolesti.
Lista B, na kojoj se nalaze lijekovi čiju cijenu Fond finansira sa 50 %, dopunjena je lijekovima za liječenje čira na želucu, dijabetesa tip II, polineuropatije izazvane dijabetesom, hemoroida i venske insufijencije i benigne hipertenzije prostate. Lista B je dopunjena i antibiotikom novije generacije, diuretikom i antireumatikom u obliku čepića.

Detaljnije

Servisna služba Fonda zdravstvenog osiguranja, organizovana za potrebe osiguranika koji su upućeni na liječenje izvan Republike Srpske, u prvih mjesec dana rada primila je više od 100 poziva osiguranika.
Fond je u nastojanju da maksimalno pojednostavi odlazak na liječenje pacijenata u ustanove izvan Republike Srpske organizovao ovu službu, koja osiguranicima ugovara prijeme u bolnice i na usluzi im je za sva njihova pitanja i eventualne probleme tokom liječenja.
Službenici Servisne službe ugovorili su 51 prijem u bolnice van RS u proteklih mjesec dana, zakazali više konzilijarnih pregleda, operativnih zahvata i dijagnostičkih procedura.

Detaljnije