Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je obezbijedio besplatne vakcine protiv gripa za sedam kategorija hroničnih bolesnika. To su:

- pacijenti na hemodijalizi,
- pacijenti koji boluju od šećerne bolesti – inzulin zavisni,
- pacijenti koji su liječeni kardiohirurškim metodama (ugrađen stent, balon dilatacija, ugrađen bajpas, ugrađene vještačke valvule i ugrađen pejsmejker),
- djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu,
- djeca oboljela od cistične fibroze pluća,
- oboljeli od mišićne distrofije i multiple skleroze,
- oboljeli od malignih bolesti koji su završili sa prijemom hemoterapije i trenutno nemaju kliničkih znakova bolesti.

Detaljnije

Kontrole koje je Fond zdravstvenog osiguranja RS u protekla dva mjeseca proveo u svim bolnicama i kliničkim centrima u RS, pokazale su da su u većini ustanova poboljšani uslovi liječenja, kao i zadovoljstvo pacijenata.

Ispitivanjem su bili obuhvaćeni sljedeći indikatori: da li bolnica ima neophodne lijekove i sanitetski materijal, da li su pacijentima obezbijeđeni zadovoljavajuća ishrana, pidžame i papuče, kakvi su higijenski uslovi u bolnicama, da li su pacijenti zadovoljni uslugom i odnosom bolničkog osoblja, te da li je pacijentima rečeno da imaju pravo i na mišljenje drugog ljekara.

Najniža prosječna ocjena u svim bolnicama i kliničkim centrima je četiri.

Detaljnije

Radnici Fonda zdravstvenog osiguranja RS, predvođeni zamjenikom generalnog direktora dr Borom Gužvićem sutra će, srijeda 12.11., započeti akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Banjaluci i Zvorniku.

Akcija će početi u Zavodu za transfuziju u Banjaluci u 9,15 časova, a u Opštoj bolnici Zvornik u 12 časova.

Prvog dana akcije, koja će trajati i narednih dana, krv će darivati oko 50 radnika Fonda. Među njima ima i redovnih davalaca krvi ali i onih koji su se prvi put odlučili na ovaj humani gest.

Nakon Banjaluke i Zvornika, akcija će biti organizovana i među radnicima kancelarija Fonda u Prijedoru i Doboju.

Dobrovoljni davaoci krvi FzoRSPrvog dana akcije dobrovoljnog davanja krvi, koju je organizovao Fond zdravstvenog osiguranja RS, ovu dragocjenu tečnost darovalo je 40-ak radnika Fonda.
Akcija je počela danas u Zavodu za transfuziju u Banjaluci i Opštoj bolnici Zvornik, a nastaviće se i narednih dana u svim gradovima u kojima postoje transfuzije i kancelarije Fonda zdravstvenog osiguranja.
Boro Gužvić, zamjenik direktora Fonda, višestruki davalac krvi, kazao je da je ovo prvi put da je Fond organizovao kolektivnu akciju davanja krvi, te da će se radnici iz svih kancelarija Fonda širom RS u narednim danima priključiti ovoj akciji.
''Nastojaćemo da ovo ne bude jedina akcija već ćemo od sada praktikovati ovakve akcije po nekoliko puta godišnje. Smatram da treba razviti svijest kod svakog građanina o značaju davanja krvi. Onaj ko može da da krv to bi trebalo da mu postane obaveza, a onaj ko neće da da krv treba da se zapita treba li uopšte da bude radnik zdravstvenih ustanova i institucija'', kazao je dr Gužvić.

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja RS planirao je dinamiku odobravanja ortopedskih i drugih pomagala i u okviru toga definisao pomagala koja se izdaju po hitnoj proceduri.

To su sljedeća pomagala:

- vrećice za stomu
- pojas za stomu
- zapušač za stomu
- disk podloga
- pasta i prah za njegu stome
- vreća za mokraću

Detaljnije