Na inicijativu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je pokrenuo projekat stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika Republike Srpske. Projekat daje akcenat stručnom usavršavanju za medicinske, terapijske i dijagnostičke procedure koje se ne rade u zdravstvenim ustanovama RS ili se rade, ali nisu dostignuti potrebni standardi. Cilj projekta je dostizanje evropskih standarda u kvalitetu zdravstvene zaštite i izgradnja zdravstvenog sistema koji će u sve većoj mjeri isključivati potrebu liječenja naših pacijenata u inostranstvu.
Realizacija projekta je počela u septembru prošle godine kada je Fond objavio javni poziv na koji su mogli da konkurišu svi zainteresovani zdravstveni radnici. Prijavilo se njih oko 200, ali to nije konačan broj s obzirom da projekat podrazumijeva kontinuiran proces stručnog usavršavanja. 
Najveći broj kandidata, njih 120, izrazilo je želju da stručno usavršavanje bude provedeno u zdravstvenim ustanovama Srbije. Za njih bi to usavršavanje trebalo da počene uskoro jer je komisija Fonda privela kraju sve neophodne pripreme.
Prema riječima prof. dr. Nenada Babića, izvršnog direktora Sektora za zdravstvo u Fondu zdravstvenog osiguranja, komisija je nedavno posjetila Klinički centar Srbije, VMA, Institut «Banjica», Klinički centar Zvezdara, Institut za reumatologiju, Kliniku za dečije bolesti u Tiršovoj, Pokrajinsku bolnicu u Novom Sadu, te institute u Sremskoj Kamenici. Zahtjev za stručno osposobljavanje našeg medicinskog kadra je sa zadovoljstvom prihvaćen uz izraženu spremnost da to bude osnov i buduće saradnje. 

Detaljnije

Na sastanku predstavnika FZO RS i Direktora stacionarnih zdravstvenih ustanova RS: Klinički centar Banja Luka i I. Sarajevo, Opšte bolnice: Kasindo, Foča, Prijedor, Gradiška, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Trebinje, Psihijatrijska bolnica Sokolac i Bolnica Nevesinje, održanom dana 11. 03. 2008. godine u prostorijama FZO RS u Banja Luci doneseni su sledeći:

ZAKLJUČCI

1. Da se od 01.04.2008. obezbjede za sve pacijente pidžame, papuče i sve drugo što pripada pacijentu prilikom prijema u bolnicu.
2. Da se od 01.04.2008. obezbjede za sve pacijente koji su na liječenju, lijekovi sa bolničke liste lijekova, tako da ubuduće nema refundacija, a to podrazumijeva da se na vrijeme obezbjede minimalne količine zaliha lijekova, a ako dobavljači ne isporučuju ugovorene lijekove da se odmah obavijesti FZO RS.
3. Da od 01.04.2008. bolnice i klinički centri moraju imati obezbjeđen sav sanitetski, zavojni, ugradbeni materijal tako da ga ne nabavljaju pacijenti.
4. Da se u liječenju pacijenata koriste uglavnom lijekovi sa bolničke liste (a ako su neophodni lijekovi koji nisu na listi mogu se uvesti uz odobrenje Stručnog kolegijuma ustanove).
5. U narednom periodu ovakve sastanke organizovati najmanje jednom mjesečno.

Prim. Dr. BORO GUŽVIĆ
Zamjenik direktora FZO RS

U «Službenom glasniku Repoblike Srpske», broj 22/08, objavljena je nova Pozitivna lista lijekova koji se izdaju na recept. Novu Pozitvnu listu lijekova čine lista A i lista B. 
Na listi A nalazi se oko 450 lijekova za liječenje najčešćih i najzastupljenijih bolesti. Osigurana lica, koja su oslobođena participacije, imaće mogućnost da lijek sa ove liste dobiju besplatno, pod uslovom da uzimaju onaj čiju je cijenu Fond odredio za referentnu. Osiguranici koji nisu oslobođeni participacije za lijekove sa ove liste plaćaće participaciju od deset odsto od cijene lijeka. 
Ako osiguranik zahtjeva isti lijek, ali od drugog proizvođača, pored participacije, moraće da plati i razliku u cijeni. Razliku u cijeni nije participacija, a to znači da će je plaćati i oni koji su oslobođeni od participacije.
Na listi B se nalazi oko 150 lijekova čiju će cijenu Fond finansirati sa 50 %, a isto toliko će plaćati osiguranici i to sve kategorije, jer za ovu listu nije predviđeno oslobađanje od participacije. Na ovoj listi se nalazi preko 80% lijekova koje su osiguranici do sada plaćali u stoodstotnom iznosu.
Novi koncept Pozitivne liste predstavlja proširenje prava iz zdravstvenog osiguranja, kako po broju lijekova koji će se moći dobiti na recept, tako i po manjem procentu ličnog učešća za lijekove sa liste A, koja u suštini predstavlja dosadašnju pozitivnu listu lijekova.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske danas je doznačio ugovorena sredstva za mjesec mart zdravstvenim ustanovama sa područja banjalučke, prijedorske, trebinjske i fočanske regije, koje su potpisale ugovor za 2008. godinu. Doznačenim sredstvima obuhvaćena su i sredstva za plate zaposlenih po koeficijentima iz Kolektivnog ugovora.
Uplate sredstava ostalim zdravstvenim ustanovama, koje su potpisale ugovor sa Fondom, uslijediće u ponedjeljak.

Početak primjene nove Pozitivne liste lijekova, koji je trebalo da bude 01. aprila, prolongiran je za 01. maj 2008. godine.
Početak primjene liste je prolongiran zbog iskrslih tehničkih poteškoća. 
Na internet stranici Fonda dostupni su: važeća lista lijekova sa cjenovnikom, kao i nova lista i cjenovnik čija primjena počinje 01. maja.