Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske uradio je nove upitnike za ispitivanje zadovoljstva pacijenata uslovima liječenja u bolnicama i domovima zdravlja, koji su, za razliku od prethodnih, više fokusirani na indikatore iz kojih se može sagledati organizacija rada u zdravstvenoj ustanovi, odnos prema pacijentu i dostupnost informacija.
Novim upitnicima pojedine oblasti su posebno istaknute i to tako što su predviđeni i negativni poeni, kako bi se izbjegla situacija da se dobije dobra prosječna ocjena na bazi manje bitnih pitanja.

Detaljnije

U Fondu zdravstvenog osiguranja RS usvojen je Akcioni plan za provođenje Strategije za suzbijanje korupcije, koju je utvrdila Vlada RS. Akcioni plan, kako je rekao direktor Fonda Goran Kljajčin, je kontinuitet aktivnosti koje se u ovoj instituciji provode već nekoliko godina i čiji je cilj onemogućavanje zloupotrebe javnih ovlašćenja, a naročito povećanje povjerenja građana u rad Fonda zdravstvenog osiguranja. Konkretna svrha donošenja Akcionog plana je sveobuhvatniji pristup u suzbijanju uzroka i pojava korupcije u oblasti koja spada u nadležnost Fonda zdravstvenog osiguranja. Akcionim planom su obuhvaćene konkretne aktivnosti koje treba da doprinesu ostvarenju definisanih ciljeva u ovoj oblasti:

Detaljnije

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja RS, donio je odluku o usvajanju Plana mjera štednje u Fondu zdravstvenog osiguranja RS u 2009. godini.
Planom štednje predviđaju se ukupne uštede u iznosu od 20 miliona KM. Planom su precizno navedeni svi troškovi kod kojih je moguće da se ostvare uštede, iznos planiranih ušteda, mjere koje je potrebno preduzeti da bi uštede bile ostvarene, kao i nosioci realizacije planiranih mjera i aktivnosti. 

Detaljnije

Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske učestvovali su 14.04.2009. godine, u radu Skupštine Udruženja penzionera opštine Srbac, na čijem se dnevnom redu nalazila informacija o zdravstvenoj zaštiti ove populacije.
Penzionerima su prezentovane aktivnosti i rezultati Fonda u protekle tri godine, kao i planirane aktivnosti u narednom periodu. Takođe, podijeljeni su im vodiči kroz prava iz zdravstvenog osiguranja, kao i izvodi iz listi ljekova.
Glavni cilj ovog sastanka bio je da se u neposrednom kontaktu sa penzionerima čuju problemi na koje oni nailaze kod korišćenja zdravstvene zaštite, što će biti osnovni putokaz u kom pravcu Fond treba dalje da unapređuje svoj rad. 
Pitanja penzionera su se uglavnom odnosila na dostupnost zdravstvene zaštite, prava na ljekove, stomatološke usluge, te uopšte na njihova prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Detaljnije

Sastanak Uduženja penzionera RS i Fonda zdravstvenog osiguranja.
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Goran Kljajčin sa saradnicima u četvrtak, 9. aprila 2009. godine, u Tesliću održao je sastanak sa predstavnicima Udruženja penzionera Republike Srpske, s ciljem da im se približe prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i evidentiraju problemi s kojima se ova populacija suočava prilikom korišćenja zdravstvene zaštite.
Sastanku je prisustvovalo oko 80 penzionera iz svih opština Republike Srpske. Oni su uglavnom iznijeli primjedbe na nejednaku dostupnost zdravstvene zaštite svima, na plaćanje specijalističkih i laboratorijskih usluga u pojedinim domovima zdravlja, te na praksu propisivanja onih lijekova koje Fond ne finansira u 100 % iznosu.

Detaljnije