Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske danas je doznačio ugovorena sredstva za mjesec mart zdravstvenim ustanovama sa područja banjalučke, prijedorske, trebinjske i fočanske regije, koje su potpisale ugovor za 2008. godinu. Doznačenim sredstvima obuhvaćena su i sredstva za plate zaposlenih po koeficijentima iz Kolektivnog ugovora.
Uplate sredstava ostalim zdravstvenim ustanovama, koje su potpisale ugovor sa Fondom, uslijediće u ponedjeljak.

Početak primjene nove Pozitivne liste lijekova, koji je trebalo da bude 01. aprila, prolongiran je za 01. maj 2008. godine.
Početak primjene liste je prolongiran zbog iskrslih tehničkih poteškoća. 
Na internet stranici Fonda dostupni su: važeća lista lijekova sa cjenovnikom, kao i nova lista i cjenovnik čija primjena počinje 01. maja.

Na inicijativu Fonda zdravstvenog osiguranja RS sredinom marta ove godine odražan je sastanak sa direktorima bolnica i kliničkih centara u Republici Srpskoj. Povod sastanku je analiza uslova liječenja u bolnicama, koja je urađena na osnovu provedene ankete sa bolničkim pacijentima. Anketom su ispitivani stavovi pacijenata o higijenskim i drugim uslovima u bolnicama, kvalitetu hrane, a posebno o snabdjevenosti lijekovima i sanitetskim materijalom. Direktorima bolnica su predočeni rezultati ankete i ukazano na nedostatke. Prema zaključku sa ovog sastanka, sve bolnice su bile u obavezi da otklone uočene nedostatke do 31. marta ove godine.
Po isteku ovog roka ponovo je provedena kontrola kojom je konstatovano da su četiri bolnice u potpunosti realizovale usvojeni zaključak. To su bolnice u Bijeljini, Nevesinju, Foči i Prijedoru.
Kontrola Fonda je konstatovala da su i ostale bolnice uložile napor i pokrenule aktivnosti za otklanjanje nedostataka. S obzirom da je većina tih aktivnosti uslovljena obaveznim procedurama u vezi sa raspisivanjem javnih poziva i tendera ovim bolnicama je produžen rok za realizaciju zaključka.
Očekuje se da će sve aktivnosti biti završene do kraja mjeseca aprila i da će se sa zadovoljstvom moći konstatovati da su u svim bolnicama i kliničkim centrima Republike Srpske obezbjeđeni optimalni uslovi za liječenje i boravak pacijenata.

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Goran Kljajčin i direktor Sokobanje dr Ljiljana Isaković, potpisali su u Banjoj Luci, 2. aprila, ugovor o poslovnoj saradnji. Potpisivanje ovog ugovora omogućava upućivanje osiguranika iz Republike Srpske, koji boluju od težih oblika respiratornih oboljenja na liječenje u ovu ustanovu.
Potpisivanje ugovora o poslovnoj saradnji bio je povod za kontakte predstavnika zdravstvenih ustanova iz Republike Srpske i delegacije Sokobanje u kojima su inicirani razni oblici saradnje. 
Prema riječima dr Branislava Lolića, predsjednika ljekarske komisije Fonda za upućivanje izvan Republike Srpske, potpisivanje ugovora o poslovnoj saradnji je prvi korak ka uspostavljanju saradnje između Sokobanje i Bolnice Nevesinje koja bi trebalo da se razvije u specijalnu bolnicu za plućne bolesti. Dr Lolić je najavio mogućnost svestrane saradnje između medicinskih fakulteta u Republici Srpskoj i Medicinskog fakulteta u Nišu, kome je Sokobanja naučna baza za respiratorne bolesti.
Profesor dr Mirko Stanetić, vršilac dužnosti direktora Kliničkog centra Banja Luka, pozvao je direktorku Sokobanje da uzme učešća u aktivnostima u toku «Majskih pulmoloških dana» u Republici Srpskoj i da se obostrano angažuju na razvijanju partnerskih odnosa između dviju ustanova.
Upućivanje osiguranika sa respiratornim oboljenjima na liječenje u Sokobanju odvijaće se po proceduri za upućivanje na liječenje izvan Republike Srpske.