U svim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj ima dovoljno zaštitne opreme za narednih tri do šest mjeseci, a oprema se nabavlja kontinuirano i sa tog aspekta zdravstveni sistem je obezbjeđen, istakao je vršilac dužnosti direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić.

"Na stanju imamo tri miliona običnih zaštitnih maski, a naredne sedmice nam dolazi još 10 miliona maski", rekao je Kusturić nakon sjednice Štaba za vanredne situacije. Takođe, naveo je i da FZO RS redovno izmiruje svoje obaveze prema javnim zdravstvenim ustanovama, kako bi one mogle da servisiraju svoje troškove.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić istakao je da je u zdravstvenim ustanovama širom Srpske hospitalizovano više od hiljadu lica pozitivnih na virus korona, upućujući apel građanima da primjenjuju mjere, prije svega da nose maske, drže distancu i obavljaju dezinfekciju. "I dalje je isti trend kad je u pitanju odnos pozitivnih lica u odnosu na broj testiranih. Važno je istaći da osam do devet odsto lica završi u bolnici", rekao je Šeranić danas nakon sjednice Štaba za vanredne situacije. Kad je riječ o organizaciji rada u zdravstvenim ustanovama, Šeranić je naveo da se u Univerzitetskom kliničkom centru u Banjaluci pozitivni pacijenti zbrinjavaju na tri likacije, i to na Infektivnoj klinici, Centralnom medicinskom bloku i na lokaciji stare Pulmologije.
"Dogovoreno je da se od danas Banja Slatina stavi na raspolaganje za liječenje pacijenata sa lakšom i srednje teškom kliničkom slikom. To je dogovor u okviru saradnje između UKC-a i Zavoda za fizikalnu medicinu `Dr Miroslav Zotović`", objasnio je Šeranić.
Šeranić je naveo da je bolnica u Gradišci za oboljele od kovida 19 pripremila kapacitete Pulmologije, ali i trećeg i četvrtog sprata, dok su prvi i drugi sprat za zbrinjavanje ostalih hitnih stanja.
"Bolnica u Prijedoru koristi dva objekta, dio Psihijatrije i peti sprat bolnice. Sve ostale bolnice su u realizaciji plana da, osim kovid odjeljenja, obezbjeđuju dodatne kapacitete za oboljele. Đački dom u Trebinju stvaljen je na raspolaganje kriznom štabu Trebinja", rekao je Šeranić.

Detaljnije

Zbog čestih pitanja osiguranika, ali i zdravstvenih radnika, obavještavamo vas da će lijekove ''enoksaparin'' (kleksan) i ''dalteparin'', koje najčešće koriste trudnice kod tromboembolijskih poremećaja, osiguranici i dalje dobijati u domovima zdravlja, a ne podizati u apotekama na recept, odnosno za pacijente je ostalo sve isto kao i do sada.

Naime, od ovog mjeseca Fond zdravstvenog osiguranja RS je na sebe preuzeo finansiranje ovih lijekova, umjesto domova zdravlja, i samim tim pomenuti lijekovi su sa Liste lijekova domova zdravlja prebačeni na tzv. Posebni program FZO RS. Međutim, to ne znači da lijekove ''enoksaparin'' i ''dalteparin'' trudnice, kao i drugi osiguranici, neće više dobijati u domovima zdravlja, kako su protumačili u pojedinim zdravstvenim ustanovama.

Iako su o nastalim promjenama zdravstvene ustanove pravovremeno informisane i prije stupanja na snagu ove odluke, pozivamo zdravstvene ustanove da u slučaju bilo kakvih nedoumica kontaktiraju Fond, odnosno naše zaštitnike prava, jer je svima u cilju da se pacijenti tačno  informišu.

Inače, FZO RS je preuzeo finansiranje pomenutih lijekova kako bi finansijski rasteretili domove zdravlja kojima su ovi lijekovi bili značajno finansijsko opterećenje i nerijetko se dešavalo da domovi zdravlja nisu bili snabdjeveni ovim lijekovima u dovoljnim količinama, te su ih trudnice morale same kupovati. Bez obzira što je Fond naknadno refundirao troškove osiguranicima, očekujemo da će sada lijekovi ''enoksaparin'' i ''dalteparin'' biti dostupniji osiguranicima i da će domovi zdravlja u kontinuitetu biti snabdjeveni ovim lijekovima.

Fond zdravstvenog osiguranja RS pripremio je kratku informaciju o tome šta je sve urađeno od 2016. godine, pa do danas kada je u pitanju proširenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, ali i pojednostavljenje procedura u ovoj oblasti. U informaciji je sažeto objašnjeno koje je novine za osiguranike Fond uveo u proteklih pet godina, poput novih zdravstvenih usluga, novih prava iz oblasti produžene medicinske rehabilitacije, finansiranja novih lijekova i slično. „Fond u kontinuitetu nastoji da unapređuje zdravstvenu zaštitu građana na način da svake godine uvodimo nova prava osiguranih lica i finansiramo nove zdravstvene usluge. U proteklih pet godina akcenat je naročito stavljen na uvođenje novih, savremenih terapija koje ranije nisu bile dostupne našim osiguranicima, a koje značajno doprinose efikasnijem liječenju i pozitivnim ishodima liječenja, te poboljšanju kvaliteta života oboljelih od najtežih oboljenja. Takođe, FZO RS je u posmatranom periodu intenzivno radio i na pojednostavljenju procedura ostvarivanja prava, kako bi osiguranici, a posebno lica sa invaliditetom, na što jednostavniji i brži način ostvarivali svoja prava“, istakao je direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Dejan Kusturić.Pored proširenja prava, kako je rekao Kusturić, preduzete su mjere maksimalne racionalizacije troškova na svim stavkama, a zahvaljujući tome i upravljanju svim troškovima, Fond je ističe Kusturić, uspio i da smanji svoje obaveze.„Iz godine u godinu je smanjivan i deficit, a u posljednje dvije godine  ostvaren je i suficit”, rekao je Kusturić.Inače, ova informacija je dostupna na internet stranici Fonda u linku „dokumentu“. 

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od sutra, 2 novembra, moći će da koriste nova prava iz zdravstvenog osiguranja, prvenstveno u oblasti produžene medicinske rehabilitacije.

Naime, sutra počinje primjena propisa kojim je, između ostalog, omogućeno osiguranicima koji su preležali infekciju novim korona virusom pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju i to u trajanju do 28 dana, a u slučaju potrebe i na obnovu rehabilitacije. Ovo pravo se ostvaruje na osnovu otpusnog pisma iz bolnice, a na prijedlog nadležnih ljekara specijalista.

Izmjenom Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku rehabilitaciju omogućena je rehabilitacija i osiguranicima nakon akutnog infarkta miokarda na prijedlog kardiologa, vaskularnog ili kardiohirurga, dok su ranije ovo pravo imali samo osiguranici koji su imali neki operativni zahvat na srcu.

Novina je i da će djeca do 15 godina, kada je to neophodno, moći da odlaze na produženu medicinsku rehabilitaciju i više puta u toku godine, i to samo na uputnicu porodičnog doktora, bez komisijskog odlučivanja. Podsjećamo, prije par godina FZO je omogućio da djeca do 15 godina imaju pravo svake godine na rehabilitaciju. Takođe, tada smo i djeci do 18 godina omogućili rehabilitaciju bez komisijskog odlučivanja i ograničavanja trajanja rehabilitacije. U slučajevima posttraumatskih stanja, odnosno preloma kod djece, još ranije je omogućeno da se djeci obezbijedi direktan pristup rehabilitaciji i nakon vanbolničkog zbrinjavanja. Dakle, sada je učinjen još jedan iskorak i nastavljen je kontinuitet u obezbjeđivanju što kvalitetnije zdravstvene zaštite najmlađih. Takođe, proteklih godina, pored za djecu, dostupnost medicinske rehabilitacije je naročito unapređena i za lica sa invaliditetom, ali i za osiguranike sadrugim oboljenjima i stanjima.

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u cilju bolje dostupnosti lijekova generičkih naziva „enoksaparin“ i „dalteparin“ kojе najčešće koriste trudnice, odlučio je da od novembra 2020. godine ove lijekove finansira FZO RS, umjesto domova zdravlja kao što je sada slučaj.

Ovaj prijedlog Fonda podržao je i Upravni odbor ove institucije, prvenstveno iz razloga što ove lijekove najčešće koriste trudnice sa dijagnozom trombofilije i venske tromboze, a u praksi se dešavalo da ih nema u domovima zdravlja, pa su ih trudnice morale same kupovati.

Iako je Fond zdravstvenog osiguranja RS uvijek trudnicama refundirao troškove za kupovinu ovih lijekova, u cilju poboljšanja dostupnosti ovih lijekova u zdravstvenim ustanovama, ali i da ih trudnice više ne moraju same kupovati, pa naknadno predavati zahtjev za refundaciju, Fond je odlučio da ubuduće ovi lijekovi idu na teret naše institucije. Fond će na ovaj način finansijski rasteretiti i domove zdravlja koji do sada nisu mogli uskladiti stvarne potrebe za ovim lijekovima sa svojim finansijskim mogućnostima, zbog čega se i dešavalo da ih nema u domovima zdravlja.

Tako da će se od narednog mjeseca ovi lijekovi nabavljati prema Posebnom programu FZO RS i više se neće nalaziti na Listi lijekova domova zdravlja i ambulantama porodične medicine. Ovi lijekovi će se i dalje nabavljati putem javnog tendera, dok je i indikacija za ove lijekove nepromjenjena – nastavak bolničog liječenja.

Osim toga, od narednog mjeseca na Osnovnu bolničku listu lijekova biće uvršten novi antibakterijski lijek „ertapenem“ (prašak za koncentrat za rastvor za infuziju) koji se koristi u liječenju infekcija kod djece, kao i odraslih uzrokovanim bakterijama koje su osjetljive na ertapenem.

Detaljnije