FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Delegacija Ruske Federacije posjetila Fond zdravstvenog osiguranja

Delegacija Ruske Federacije, koju su činili predstavnici ministarstva zdravlja i zdravstvenih ustanova Republike Burjatije i Republike Jakutije, bili su danas u radnoj posjeti Fondu zdravstvenog osiguranja RS.
Direktor Fonda Goran Kljajčin rusku delegaciju je upoznao sa sistemom obaveznog zdravstvenog osiguranja u RS, pravima osiguranika, te reformama i najznačajnijim projektima koji se provode u zdravstvenom sistemu RS, a posebno u sistemu zdravstvenog osiguranja.
Predstavnici Fonda gostima iz Rusije održali su prezentacije na teme ''Privatno-javno partnerstvo u zdravstvu'' i ''Sistem kontrole ugovora sa zdravstvenim ustanovama''.
Članove ruske delegacije je naročito interesovao način finansiranja usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kontrola nad zdravstvenim ustanovama, kao i konkretni primjeri privatno javnog partnerstva u zdravstvu. 
Posjetu ruske delegacije Republici Srpskoj, koja ovdje boravi od 22. marta, organizovalo je Ministatrstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, s ciljem upoznavanja delegacije sa reformama u zdravstvenom sektoru i izgradnjom efektivnog sistema menadžmenta i sistema kvaliteta, koji se već treću godinu primenjuje u svim bolnicama u Republici Srpskoj.