FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Dogovorena saradnja sa Ombudsmanom za djecu RS

Terenske kancelarije Ombudsmana za djecu RS uspostaviće saradnju sa zaštitnicima prava koje je imenovao Fond u cilju bolje promocije prava iz zdravstvenog osiguranja, naročito onih koje se odnose na zdravstvenu zaštitu djece.
To je dogovoreno na današnjem sastanku predstavnika Fonda i Ombudsmana za djecu koji je organizovan kao rezultat inicijative direktora Fonda Gorana Kljajčina da se uspostavi saradnja sa institucijama i nevladinim organizacijama koje mogu da doprinesu unapređenju zdravstvene zaštite.
Na sastanku su predstavnici Ombudsmana upoznati sa Pravilnikom o zaštiti prava osiguranih lica i ulogom zaštitnika prava koji su imenovani u svim opšinama u RS. Na sastanku je istaknuto da je veoma značajno da postoji dobra saradnja između ovakvih institucija, naročito zbog razmjene informacija. 
Dogovoreno je, između ostalog, da će se Registar zaštitnika prava, kao i Pravilnik o zaštiti prava osiguranih lica naći i na internet stranici Ombudsmana za djecu RS. Takođe, propagadni materijali biće dostupni i u kancelarijama Ombudsmana, kako bi se što više ljudi upoznalo sa ulogom zaštitnika prava u RS.
Interesovanje za saradnju sa Fondom, na osnovu inicijative direktora Fonda, pokazali su i Udruženje penzionera RS, Pokret potrošača RS, Udruženje ''Ilko stoma'', Savez slijepih RS, Udruženje ''Bebe1'' Zvornik i drugi.