FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Druženjem sa građanima FZO RS obilježio 30 godina postojanja

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, pod sloganom ''Snaga je u solidarnosti'', obilježio je danas 30 godina postojanja na način da su u svim opštinama u kojima se nalaze filijale Fonda organizovana druženja sa građanima i promovisana prava osiguranika.
Naime, radnici Fonda su u Banjaluci, Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Doboju, Prijedoru, Foči, Zvorniku i Trebinju dijelili građanima vodiče kroz prava iz zdravstvenog osiguranja, informišući ih o njihovim pravima i procedurama ostvarivanja prava.
Ovo je bila prilika i da građani postave pitanja radnicima Fonda, iznesu eventualne probleme sa kojima se susreću prilikom ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, te daju svoje sugestije, jer nam je u cilju da i dalje partnerski gradimo što bolji sistem zdravstvenog osiguranja u Srpskoj. Građani su se najviše informisali o procedurama ostvarivanja prava, a posebno su pozdravili inicijativu promovisanja prava iz zdravstvenog osiguranja i druženju sa osiguranicima, jer se samo tako može partnerski graditi i razvijati sistem zdravstvenog osiguranja.
Dakle ova, kao i prethodne aktivnosti koje su organizovane povodom jubileja, imale su za cilj da jačaju svijest građana o značaju zdravstvenog osiguranja, naročito načela solidarnosti na kojem počiva naše obavezno zdravstveno osiguranje. Zahvaljujući upravo tom načelu svi osigurani građani imaju jednaka prava, bez obzira na ekonomski i socijalni status, zbog čega i slogan naše kampanje glasi ''Snaga je u solidarnosti''.
Inače, sve aktivnosti koje FZO RS organizuje u povodu 30-og rođendana posvećene su onima zbog kojih Fond i postoji, a to su naši osiguranici. Tokom današnjeg druženja sa građanima, svi zainteresovani su, između ostalog, informisani o novim pravima koja su uvedena u proteklim godinama. Prava iz zdravstvenog osiguranja Fond u kontinuitetu proširuje, te se iz godine u godinu u naš zdravstveni sistem uvode nove procedure liječenja, nove terapije, a konstantno se radi i na pojednostavljenju procedura kako bi osiguranici svoja prava koristili na što jednostavniji i brži način. Uprkos ograničenim prihodima, Fond uspijeva da konstantno unapređuje kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite građana Srpske, prvenstveno zahvaljujući racionalnom poslovanju i upravljanju troškovima. Upravo zahvaljujući odgovornom poslovanju su i stvorene mogućnosti za uvođenje novih prava osiguranika, a konstantno unapređenje zdravstvene zaštite je osnovno opredjeljenje FZO RS i u narednom periodu.
Podsjećamo, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske osnovan je 27. jula 1992. godine odlukom Narodne skupštine Republike Srpske.