FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti FZO RS: I u 2022. godini nastavljeno sa unapređenjem kvaliteta zdravstvene zaštite

Fond zdravstvenog osiguranja, uprkos finansijskim izazovima, i u 2022. godini nastavio je da unapređuje dostupnost i kvalitete zdravstvene zaštite uvodeći nova prava, posebno u smislu finansiranja novih savremenih terapija i lijekova za rijetke bolesti.

U vezi sa tim, Fond je pripremio i kratku informaciju u kojoj su sumirani rezultati rada FZO RS u 2022. godini, ali ova informacija ukazuje i na izazove koji se očekuju u ovoj godini, posebno u finansijskom smislu, budući i da je početkom 2022. godine smanjenja stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 12 na 10,2 odsto.

Ono po čemu će 2022. ostati upamćena, jeste po činjenici da je Fond, na inicijativu predsjednika RS Milorada Dodika, počeo da finansira najnovije u svijetu dostupne terapije za oboljele od rijetkih bolesti i time smo se svrstali rame uz rame sa mnogo razvijenijim zemljama, iako su izdvajanja za zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj znatno manja. Osim toga, nastavljeno je finansiranje zdravstvenih usluga za neosigurane građane u javnim zdravstvenim ustanovama, budući da Fond od 13. marta 2020. godine, od kako traje pandemija virusa korona, finansira zdravstvene usluge za sve građane u javnim zdravstvenim ustanovama – osigurane i neosigurane.   Po tome je Republika Srpska jedinstvena u regionu, budući da fondovi zdravstvenih osiguranja susjednih zemalja ne finansiraju zdravstvene usluge za neosigurane građane u pandemiji virusa korona.  Trošak Fond,  od kako je ova odluka na snazi, samo za neosigurane građane koji su koristili zdravstvenu zaštitu iznosi oko 150 miliona KM.

Takođe, Republika Srpska je nakon 23 godine, u septembru 2022. godine, dobila novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojim se značajno proširuju prava pacijenata i unapređuje oblast obaveznog zdravstvenog osiguranja, a samim tim i zdravstvene zaštite građana.  Veliki doprinos u izradi ovog zakona sa svojim prijedlozima dao je i Fond zdravstvenog osiguranja RS.

U informaciji su, takođe, sumirane aktivnosti i o Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu, budući da je IZIS implementiran u svim javnim zdravstvenim ustanovama,  koji su novi lijekovi  uvedeni, u kojim segmentima je pojednostavljena procedura ostvarivanja prava i drugo.

Inače, ova informacija dostupna je i na našoj internet stranici u linku „dokumenti“, pa „izvještaji“, upravo u cilju da se cjelokupnoj javnosti približe aktivnosti FZO RS,  zdravstveno osiguranje, ali i da se građani informišu o svojim pravima.