FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Info letak za osiguranike: Važne novine od novembra

S obzirom na to da od 2. novembra počinje da se primjenjuje više novina kojima su proširena prava iz zdravstvenog osiguranja, pripremili smo informativni letak kako bi pravovremeno informisali osiguranike o novim pravima. Info letak je dostupan na internet stranici Fonda, društvenim mrežama FZO, kao i u svim našim poslovnicama.

Podsjećamo, od novembra, između ostalog, osiguranici će imati više prava u oblasti produžene medicinske rehabilitacije. Naime, osiguranici koji su preležali infekciju virusa korona, nakon bolničkog liječenja na prijedlog ljekara, imaju pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju u trajanju do 28 dana, a u slučaju potrebe i na obnovu rehabilitacije. Novina je i da će od novembra osiguranici nakon akutnog infarkta miokarda na prijedlog kardiologa, vaskularnog ili kardiohirurga moći da ostvare pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju, dok su ranije ovo pravo imali samo osiguranici koji su imali operativni zahvat na srcu, poput ugradnje bajpasa, operacije na srčanim zaliscima i sl. Takođe, omogućeno je i da djeca do 15 godina koja imaju indikacije za medicinsku rehabilitaciju u izuzetnim situacijama mogu da ostvare pravo na rehabilitaciju više puta u toku godine i za to je potrebna samo uputnica porodičnog doktora, bez komisijskog odlučivanja. O ovim i drugim novinama, detaljnije se možete informisati u Informativnom letku, kao i u propisima FZO RS, koji su, takođe, dostupni na sajtu.