FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Informacija o ostvarivanju prava na bolovanje

S obzirom na to da je 1. marta na snagu stupio novi Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, Odjeljenje za odnose sa javnošću Fonda  pripremilo je kratku informaciju za osiguranike, s ciljem da ih na što jednostavniji način informišemo o svim novinama koje donosi novi pravilnik. Informacija, pored što je dostupna na našem sajtu, biće dostupna osiguranicima i u svim našim poslovnicama.
Informacija obuhvata novine, poput toga ko može da propiše bolovanje za osiguranika, šta podrazumijeva vanredna ocjena bolovanja, a šta vanredna kontrola, kada se osiguranik upućuje na ocjenu radne sposobnosti i dr., a sve sa namjerom pravovremenog informisanja osiguranika o ostvarivanju ovog prava. Takođe, Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad dostupan je na našem sajtu u linku ''propisi''.
Inače, informacije za osiguranike su kontinuirana aktivnost Fonda, jer nam je cilj da osiguranike informišemo o njihovim pravima i procedurama ostvarivanja prava, budući da se samo na taj način može povećati i svijest o važnosti zdravstvenog osiguranja. Jer, zdravstveno osiguranje vrijedi više, ako znate svoja prava!