FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti IZIS: Prezentovani rezultati dosadašnjeg rada

Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) već se intezivno  primjenjuje  u javnim zdravstvenim ustanovama u Srpskoj, a rezultati dosadašnjeg rada jednog od najvažnijih projekata u Republici Srpskoj  prezentovani su i predstavnicima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
„Veliki posao je urađen! Ovaj projekat nije samo važan za zdravstveni sistem, već je od republičkog značaja“, poručili su predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.
Na prezentaciji, između ostalog, konstatovano je da ovaj projekat nije nastao zbog potreba FZO RS kao institucije koja finansira zdravstvene usluge, već isključivo zbog potreba cjelokupnog zdravstvenog sistema, a sve u cilju da građanima Srpske budu dostupnije i efikasnije zdravstvene usluge.
Podsjećamo da je IZIS potpuno novi sistem koji je implementiran, za sada, u svim javnim zdravstvenim ustanovama i znači kompletno uvezivanje svih zdravstvenih ustanova u jedan sistem. Naime,  sada su svi medicinski podaci integrisani na jednom mjestu, za razliku od ranije, kada je svaka zdravstvena ustanova bila jedinka za sebe i samo je ona raspolagala sa podacima o osiguranicima koji su koristili njihove usluge. Tako da IZIS podrazumijeva potpunu integraciju, odnosno informacionu uvezanost svih ustanova zdravstvenog sistema Srpske, te upotrebu elektronskih uputnica, recepata, kartica (umjesto zdravstvenih knjižica) i elektronskog kartona.
Inače, od početka rada IZIS-a javne zdravstvene ustanove su izdale više od milion elektronskih uputnica za specijalističke preglede, kroz IZIS sprovele oko 3,5 miliona posjeta, izdale oko 166.000 bolničkih uputnica, obrađeno oko 20.000 uputnica za MR i KT i drugo. Napominjemo da zdravstvene ustanove rade u IZIS-u, ali je još omogućeno da uporedo sa radom u ovom programu štampaju uputnice, recepte i slično koje su obrađene u IZIS-u, dok se papir u potpunosti ne izbaci iz upotrebe.
Kada je riječ o elektronskim karticama koje su, takođe, samo jedan segment ovog projekta, do sada je uručeno više od 633.400 kartica, odnosno 57 odsto osiguranika je preuzelo svoju elektronsku karticu koja zamjenjuje staru zdravstvenu knjižicu.
Dakle, riječ je o kompleksnom projektu koji donosi brojne novine kako za zdravstvene ustanove, tako i za građane, ali svi sudionici ovog projekta su svjesni da će sa IZIS-om zdravstveni sistem biti znatno efikasniji.