FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti ’’IZIS unaprijedio poslovanje i ubrzao rad’’

Implementacijom Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema u Domu zdravlja Banjaluka okončana je još jedna faza IZIS-a jer su sada svi domovi zdravlja u Srpskoj integrisani u ovaj sistem. Dakle, osim DZ Banjaluka, drugi domovi zdravlja već dvije godine rade u IZIS-u i uočavaju sve prednosti ovog programa koji doprinosi efikasnosti zdravstvenog sistema.
IZIS je, inače, potpuno novi sistem koji je implementiran u javnim zdravstvenim ustanovama, kao i privatnim koje imaju potpisan ugovor sa Fondom, i znači kompletno informaciono uvezivanje svih zdravstvenih ustanova u jedan sistem, čime će se značajno unaprijediti efikasnost zdravstvene zaštite. Pored toga, integrisanje podataka na jednom mjestu omogućiće i nadležnim institucijama da realno kreiraju buduće zdravstvene politike i strategije razvoja.
V.d. direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić zahvalio se svim zdravstvenim radnicima koji već duže od dvije godine rade u IZIS-u i koji su prepoznali sve prednosti ovog sistema. ''Na početku su svi imali problema, što je očekivano, ali su shvatili da je to period prilagođavanja i svi zajedno smo taj period uspješno prevazišli, uključujući i građane koji su imali razumijevanja i strpljenja'', rekao je Kusturić.
Kusturić je naveo da IZIS ''nije izmislio FZO'' već da je to odluka Republike i da je u pitanju projekat od republičkog značaja i zakonska obaveza, a Fond je dobio zadatak da ga realizuje. ''Pored svojih redovnih obaveza i poslova preuzeli smo i realizaciju IZIS-a. Mislim da smo taj posao obavili profesionalno. Zahvaljujem se i radnicima Fonda koji konstantno rade na ovom projektu i stalno su dostupni i zdravstvenim radnicima kojima je potrebna tehnička pomoć'', istakao je direktor Fonda.
Komentarišući teškoće na početku primjene IZIS-a u Domu zdravlja Banjaluka, on je rekao da su svi zdravstveni radnici prošli ''iste muke'' i da je jedan od razloga problema otpor prema nečemu što je novo. ''Potrebno je vrijeme da se zdravstveni radnici prilagode novom sistemu. Moram posebno da istaknem Dom zdravlja u Bijeljini koji su nečekajući migraciju podataka iz prethodnog sistema, sve i jedan zdravstveni karton ručno unijeli u IZIS. U toj ustanovi, kao i mnogim drugim, IZIS se koristi već više od dvije godine. Uvažavajući činjenicu da je Dom zdravlja u Banjaluci najveći sa najvećim broj pacijenata i timova, njih smo ostavili posljednje da se integrišu u IZIS'', rekao je Kusturić.

Poznato je i da je Fond prolongirao rokove primjene IZIS-a u punom kapacitetu u zdravstvenim ustanovama, imajući u vidu specifične okolnosti i opterećenost zdravstvenih radnika u pandemiji virusa korona. Poseban pozitivan primjer primjene IZIS-a su regije Bijeljina, Zvornik, Trebinje, kao i mnoge druge, a zdravstveni radnici, budući da duže koriste ovaj program, uočavaju brojne njegove prednosti.

ISKUSTVA PREDSTAVNIKA ZDRAVSTVENIH USTANOVA O IZIS-U

Predsjednik Udruženja doktora porodične medicine RS Draško Kuprešak kaže da implementacija IZIS-a zahtijeva upoznavanje sa samim programom da bi se sa njim ovladalo u praksi. „Sistemska implementacija ne može se desiti preko noći. Iskustva iz drugih domova zdravlja nas uče da je rad u IZIS-u odličan, a dobar primjer je Dom zdravlja Bijeljina koji je prvi prešao na IZIS i funkcioniše besprijekorno. Sve će doći na svoje, jer program nije ni težak ni komplikovan'', tvrdi Kuprešak.
Ljekar porodične medicine u Domu zdravlja Bijeljina Gordana Savin kaže da IZIS koriste od oktobra 2020. godine. „U početku je bilo problema, trebalo se upoznati sa programom, unijeti sve ranije podatke o pacijentima u elektronsku formu, a to je zahtijevalo mnogo rada i vremena, ali oluju smo pregurali i sada radimo bez poteškoća“, rekla je dr Savin. Ona je istakla da  rad u IZIS-u sam po sebi nije komplikovan i ne zahtjeva nikakve posebne informatičke vještine.
„Sada kada u računaru imamo sve podatke da bi produžili terapiju pacijentu i recept poslali u apoteku treba šest klikova“, rekla je Savin.
U zvorničkoj bolnici više od 90 odsto službi već godinu dana radi u IZIS-u, koji im je, kako sami kažu, znatno olakšao posao, jer ranije nisu imali nikakav elektronski program i sve su radili “ručno”. „Naša iskustva su više nego pozitivna. Ljekari su se brzo snašli, čak i nekolicina starijih koji su do unazad godinu nalaze kucali na pisaćim mašinama. Oni su malo negodovali, ali to je trajalo sedam dana“,  istakao je direktor Bolnice u Zvorniku Ivan Popović.
Slično iskustvo imaju i radnici zaposleni u Domu zdravlja Trebinje. Pomoćnik direktora ove zdravstvene ustanove Radovan Todorović istakao je da je IZIS unaprijedio poslovanje i ubrzao rad. ''Što se tiče elektronskih recepata koji funkcionišu kroz IZIS, on je ubrzao proceduru propisivanje recepata u ovoj regiji'', istakao je Todorović.
Direktor Univerzitetsko kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić istakao je da je zdravstvenim ustanovama potreban IZIS jer će to značiti kompletno uvezivanje sistema.
„UKC trenutno ima KIS (klinički informacioni sistem) koji je vrhunski sistem, ali je samo unutar Kliničkog centra. Nama treba IZIS da podatke koje mi imamo u UKC RS, Fond može da povuče, da vide šta je urađeno, koliko je pacijenta liječeno, koje su intervencije bile i koliko je to sve koštalo. To je dobro zamišljen sistem, ali moramo tehničke stvari usaglasiti i kada se to završi, to će odlično da funkcioniše“, rekao je Đajić.
Centar za mentalno zdravlje pri Domu zdravlja Banjaluka bila je prva organizaciona jedinica koja je počela da sprovodi IZIS. Koliki je to iskorak u radu objasnila je ljekar specijalista psihijatrije Željka Štrbac koja se posebno osvrnula na činjenicu da IZIS štiti lične podatke pacijenta.
„U aplikaciji IZIS imamo mogućnost da u medicinski/elektronski karton pacijenta unesemo sve podatke koji znače nama, a koje niko drugi ne smije i ne može da čita, budući da mi liječimo jako osjetljivu populaciju građana. Ti podaci su vidljivi nama, saradnicima u Centru za mentalno zdravlje i moraju da nam budu vidljivi, jer mi radimo timski i naši pacijenti se timski sagledavaju. Sa njima rade i psihijatri, psiholozi, kao i socijalni radnici, ali postoji jedna apsolutna zaštita podataka 'koja ide napolje'. Tako se poštuje pravilo naše struke, a to je ta povjerljivost i čuvanje intime pacijenta“, navela je ova doktorica i dodala da u samom programu postoji nekoliko nivoa zaštite. „Kada napišemo nalaz i mišljenje, mi upravo zahvaljujući tim definisanim nivoima zaštite možemo da odredimo koliko će taj nalaz biti transparentan kako samim pacijentima, tako i porodičnom doktoru“, istakla je ova doktorica.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Lični podaci građana u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema su u potpunosti bezbijedni, jer se prilikom izrade i realizacije ovog projekta posebno vodilo računa upravo o bezbjednosti i sigurnosti ličnih podataka građana. Sve zakonske obaveze koje se odnose na zaštitu ličnih podataka su ispoštovane i one su i sastavni dio ugovora koje je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske potpisao sa kompanijama koje rade na realizaciji ovog sistema.
Ono što je najvažnije, server sa bazom podataka o osiguranicima je smješten u Fondu i FZO je vlasnik tog servera, a kompanije nemaju pristup ličnim podacima osiguranika. Dobavljač je obavezan da Fondu isporuči izvorni kod za sve softverske komponente i podsisteme IZIS-a. Sigurnost podataka, pored ugovorom, regulisana je, takođe, i posebnim protokolima. Napominjemo da je obezbijeđena i rezervna lokacija servera u našoj Filijali u Bijeljini, te u slučaju da iz bilo kog razloga server u Banjaluci ne funkcioniše, pokrenuo bi se rezervni server. Rezervna lokacija za server je određena kako bi se zaštitili podaci u slučaju npr. eventualnih prirodnih nepogoda i slično. Takođe, rezervne kopije podataka (''bekap'') se rade redovno u skladu sa dobrim praksama.

OBUKE ZA IZIS

Ovaj projekat se realizuje već par godina i od samog početka, dakle, prije nego što je počela implementacija u zdravstvenim ustanovama, sprovođene su obuke i edukacije za zaposlene. Upravo na osnovu primjedbi samih zdravstvenih radnika sistem je dodatno usavršavan i prilagođavan njihovim potrebama.
Fondu je jako važno šta o ovom projektu misle i zdravstveni radnici, pa smo, između ostalih, održali i više sastanaka sa predstavnicima Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske o ovoj temi, a koji su naveli da je IZIS mnogo napredniji program u odnosu na prethodne. Napominjemo da neke ustanove prije IZIS-a nisu imale nikakav informacioni sistem i da su kucali nalaze na pisaćim mašinama. Osim toga, zdravstvene ustanove su plaćale same održavanje ranijih informacionih sistema, dok je IZIS za njih obezbijedio Fond. Radnici FZO, kao i radnici kompanije koja je implementator projekta, konstantno su dostupni zdravstvenim ustanovama i prisutni su i na terenu kako bi zdravstvenim radnicima pružali potrebnu pomoć.

ŠTA JE IZIS

IZIS je jedan od najvažnijih projekata od republičkog interesa, a Fond je zadužen da ga zajedno sa implementatorima projekta sprovede u praksi. On podrazumijeva potpunu integraciju, odnosno informacionu uvezanost svih ustanova zdravstvenog sistema Srpske, te upotrebu elektronskih uputnica, recepata, kartica (umjesto zdravstvenih knjižica) i elektronskog kartona. Dosadašnji kartoni pacijenata zamjenjuju se elektronskim zdravstvenim kartonima, koji sadrže sve podatke o pacijentu na jednom mjestu, nezavisno od toga u kojoj zdravstvenoj ustanovi su prikupljeni (ambulanti porodične medicine, službi hitne pomoći, bolnici ili specijalističkoj ambulanti). Ljekari koji liječe pacijenta na jednom mjestu imaju uvid u pacijentovu istoriju liječenja, te važne podatke, poput podataka o alergijama, hroničnim oboljenjima, terapijama koje je primao i itd. Tako da su prednosti IZIS-a višestruke, poput unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite, poboljšanja sigurnosti pacijenta, smanjenja administrativnih troškova, te efikasnijeg i kvalitetnijeg sistema zdravstvene zaštite u cjelini.

E RECEPTI


Napominjemo da su apoteke  počele da realizuju elektronske recepte još od 1. aprila ove godine i ovaj segment IZIS-a se uspješno sprovodi u praksi, upravo zahvaljujući adekvatnoj pripremi i spremnosti apoteka da realizuju elektronske recepte, kao i dostupnošću implementatora projekta koji su stalno na raspolaganju apotekama koje imaju ugovor sa FZO RS. Za samo tri mjeseca primjene e recepta (od 1. aprila do 30. juna ove  godine) realizovano je oko 4 miliona recepata. Kada je riječ o elektronskim karticama, kao što je poznato, do kraja godine uporedo se koriste i stare zdravstvene knjižice kao i e kartica. Početkom naredne godine planirano je da se u potpunosti pređe na korišćenje elektronskih zdravstvenih kartica. Do sada je svoju elektronsku karticu preuzelo oko 832.000 osiguranih lica (oko 85 odsto). Elektronska kartica je, inače, najbolja zaštita zdravstvenog sistema, budući da se samo sa e karticom može ostvariti pristup podacima u IZIS-u za tog osiguranika.
Inače, na realizaciji IZIS-a angažovan je konzorcijum MMSCODE d.o.o. Banjaluka, ''Lanaco'' d.o.o. Banjaluka i ''Ericsson Никола Тесла'' d.d. Zagreb.