FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Izjava za prijavu na zdravstveno osiguranje

Fond zdravstvenog osiguranja RS pozvao je građane koji još nisu regulisali svoj status zdravstvenog osiguranja da posjete nadležne poslovnice Fonda i regulišu svoj status. Izmjenjeni Zakon o zdravstvenom osiguranju RS koji je počeo da se primjenjuje početkom 2020. godine omogućio je prijavu na osiguranje i za one građane koji nemaju nijedan od 17 osnova prijave na zdravstveno osiguranje.  U vezi sa tim, potrebno je popuniti i ovjeriti izjavu da se na zdravstveno osiguranje ne može prijaviti ni po jednom od predviđenih osnova i sa ostalom dokumentacijom predati u nadležnu poslovnicu Fonda.  Ovu izjavu osiguranici mogu da preuzmu i na našoj internet stranici u  linku „obrasci“, pa „Izjava za prijavu na zdravstveno osiguranje“.