FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Javni oglas o prodaji putničkih vozila

U dnevnim novinama ''Glas Srpske'' objavljen je danas (5.3.2021.) javni oglas o prodaji osnovnih sredstava – putničkih vozila Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Javni oglas, kao i pravila o postupku sprovođenja javnog nadmetanja – licitacije za prodaju osnovnih sredstava, putničkih vozila, objavljena su i na sajtu FZO RS na ovom linku.
Pravila se, takođe, mogu preuzeti i na prijavnici FZO RS, na adresi Zdrave Korde 8, Banjaluka.