FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Još 25 novih zdravstvenih usluga koje finansira FZO RS

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od ove godine počео је da finansira još 25 novih zdravstvenih usluga koje do sada nisu bile dio zdravstvenog sistema.
Time je nastavljen trend uvođenja novih usluga u zdravstvene ustanove u Srpskoj, jer je u proteklih pet godina uvedeno više od 300 novih usluga zbog kojih su se ranije naši osiguranici upućivali na liječenje izvan Republike Srpske.
Tako da je od januara 2021. godine Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske počeo da izvodi 19 novih dijagnostičkih usluga iz oblasti infektologije, mikrobiologije, patologije, humane genetike  i biohemijske – laboratorijske dijagnostike.  Osim toga, Zavoda za transfuzijsku medicinu počeo je da  izvodi i četiri nove zdravstvene usluge iz oblasti krvi i krvnih komponenti koje su preporuke Evropske unije, jer je, između ostalog,  riječ o savremenoj tehnologiji odstranjivanja leukocita koji za određenu kategoriju pacijenata mogu da izazovu neželjene posljedice. Tako da je leukoredukcija, odnosno smanjenje broja leukocita do maksimalno rezidualnog sadržaja predstavlja noviju tehnologiju pripreme komponente krvi koja je posebno značaja u cilju povećanja većeg stepena bezbjednosti transfuzijskog liječenja pacijenata.
To je još jedan dokaz da Fond i cjelokupan zdravstveni sistem prate svjetske trendove u ovoj oblasti i nastoje  da pacijentima osiguraju dostupnost zdravstvenih usluga koje se primjenjuju i u referentnim evropskim klinikama.
Takođe, i u Zavodu  za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ od ove godine uvode se još dvije nove usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, poput terapije udarnim talasom za pacijente sa hroničnim bolnim stanjima lokomotornog aparata. Prednost ove usluge  je u efikasnijem liječenju, ali i to što se pacijenti sa ovim zdravstvenim problemima ne moraju izlagati operativnim zahvatima.
Finansiranje i uvođenje novih zdravstvenih usluga dio su strateške zdravstvene politike i opredeljenje da se ulaganjem u sopstveni razvoj i resurse smanji broj pacijenata koji moraju da odlaze na liječenje izvan Republike Srpske. Zahvaljujući tome umjesto više od 10.000 pacijenata koji se se ranije upućivali na liječenje izvan RS sada je taj broj smanjen na oko 6.000 osiguranika na godišnjem nivou.
Tako da će Fond i dalje u skladu sa finansijskim mogućnostima da podržava zdravstvene  ustanove kada je u pitanju uvođenje novih zdravstvenih usluga, jer je, između ostalog, i  cilj da se novac  koja se se sada izdvajaju za liječenje izvan RS  usmjeri  u naš zdravstveni sistem, tačnije u zdravstvene ustanove u Srpskoj. Podsjećamo da je opredeljenje Fonda da iz godine u godinu izdvaja veća sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite, posebno kada je u pitanju bolnički zdravstveni sektor. To je još jedan pokazatelj finansijske podrške Fonda zdravstvenim ustanovama u Srpskoj, a sve  u cilju obezbjeđenja što bolje, efikasnije i dostupnije zdravstvene zaštite osiguranim licima FZO RS.