FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Kusturić: Za inovativne terapije oko 70 miliona KM

Za razliku od 2021. godine kada se za inovativne terapije koje su potrebne pacijentima sa najtežim oboljenjima u Republici Srpskoj na godišnjem nivou izdvajalo oko 40 miliona KM, za 2023. godinu sredstva za ove lijekove povećana su za 74 odsto i iznose oko 70 miliona KM. Ovo je, između ostalog, rekao direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić na radnom sastanku u Međugorju u organizaciji Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH. Sastanku, pored FZO RS,  prisustvuju predstavnici svih kantonalnih zavoda i Distrikta Brčko.

Budući da su pomenute terapije dostupne u ograničenim količinama, povećavajući finansijski okvir za ove lijekove, rezultiralo je i povećanjem broja pacijenata koji primaju ovu terapiju na godišnjem nivou.

„Naš cilj je da prilikom uvođenja novih lijekova doprinesemo efikasnijem liječenju i unapređenju kvaliteta života oboljelih, a iskustva zdravstvenih radnika, ali i pacijenata koji koriste ove terapije navode nas na pomisao da smo na dobrom putu ka efikasnijoj zdravstvenoj zaštiti. Često i sami zdravstveni radnici ističu da je Fond finansiranjem ovih terapija, napravio značajan zaokret u liječenju najtežih oboljenja“, istakao je Kusturić i dodao da je na ovim terapijama 2016. godine bilo 986 pacijenata, dok se do kraja ove godine procjenjuje da će inovativne terapije primati oko 3.000 pacijenata.

Takođe, jedna od tema sastanka bila su i prava oboljelih od rijetkih bolesti gdje je direktor Kusturić, između ostalog, objasnio da su institucije zdravstvenog sistema, uključujući i FZO RS, jako rano prepoznale važnost pružanja konkretne podrške oboljelim od rijetkih bolesti u Republici Srpskoj. Tako je, između ostalog, naveo da su oboljeli od rijetkih bolesti oslobođeni plaćanja participacije, a od prošle godine finansiraju se i najnovije u svijetu trenutno dostupne terapije za ove bolesti.

„Finansiranjem najnovijih u svijetu dostupnih terapija za oboljele od rijetkih bolesti, svrstali smo se rame uz rame sa najrazvijenijim zemljama koje za zdravstvenu zaštitu izdvajaju mnogo više“, istakao je Kusturić.

Predstavnici skupa su, takođe, imali priliku i da se upoznaju sa Integrisanim zdravstvenim informacionim sistemom (IZIS) koji se u Republici Srpskoj intenzivno sprovodi već više od dvije godine, ali i o finansijskim pokazateljima FZO RS.

Fond je, kako je rekao Kusturić, zahvaljujući kontroli i upravljanju svim troškovima, iz godine u godinu i sa samo jednim izvorom finansiranja uspio da poveća izdvajanja za zdravstvenu zaštitu, pa su sredstva u odnosu na 2016. godinu, kako je rekao, za zdravstvenu zaštitu povećana za 215,4 miliona KM.

„Fond uprkos svim otežavajućim okolnostima, uspijeva da iz godine u godinu izdvaja više sredstava za zdravstvenu zaštitu i da uvodi nova prava iz zdravstvenog osiguranja. Tako je u ovoj godini za zdravstvenu zaštitu planirano oko 805,8 miliona KM, što je za oko 47,7 miliona KM više u odnosu na prošlu godinu. Upravo nedostatak finansijskih sredstava uz kontinuirani porast troškova zdravstvene zaštite predstavlja veliki izazov sa kojim se suočavaju sve zemlje svijeta. Po tome se ne razlikuje ni Republika Srpska“, istakao je Kusturić.

On je napomenuo da Fond sprovodi jako odgovornu poslovnu politiku i da iz godine u godinu smanjuje svoje obaveze, koje su u odnosu na 2013. godinu smanjenje za čak 233 miliona KM.

Direktor Kusturić se osvrnuo i na izazove zdravstvenog sistema i posebno naglasio neophodnost uvođenja dodatnih izvora finansiranja kao jedini garant dugoročne finansijske stabilnosti.