FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Lijekovi ''enoksaparin'' i ''dalteparin'' i dalje se dobijaju u domovima zdravlja

Zbog čestih pitanja osiguranika, ali i zdravstvenih radnika, obavještavamo vas da će lijekove ''enoksaparin'' (kleksan) i ''dalteparin'', koje najčešće koriste trudnice kod tromboembolijskih poremećaja, osiguranici i dalje dobijati u domovima zdravlja, a ne podizati u apotekama na recept, odnosno za pacijente je ostalo sve isto kao i do sada.

Naime, od ovog mjeseca Fond zdravstvenog osiguranja RS je na sebe preuzeo finansiranje ovih lijekova, umjesto domova zdravlja, i samim tim pomenuti lijekovi su sa Liste lijekova domova zdravlja prebačeni na tzv. Posebni program FZO RS. Međutim, to ne znači da lijekove ''enoksaparin'' i ''dalteparin'' trudnice, kao i drugi osiguranici, neće više dobijati u domovima zdravlja, kako su protumačili u pojedinim zdravstvenim ustanovama.

Iako su o nastalim promjenama zdravstvene ustanove pravovremeno informisane i prije stupanja na snagu ove odluke, pozivamo zdravstvene ustanove da u slučaju bilo kakvih nedoumica kontaktiraju Fond, odnosno naše zaštitnike prava, jer je svima u cilju da se pacijenti tačno  informišu.

Inače, FZO RS je preuzeo finansiranje pomenutih lijekova kako bi finansijski rasteretili domove zdravlja kojima su ovi lijekovi bili značajno finansijsko opterećenje i nerijetko se dešavalo da domovi zdravlja nisu bili snabdjeveni ovim lijekovima u dovoljnim količinama, te su ih trudnice morale same kupovati. Bez obzira što je Fond naknadno refundirao troškove osiguranicima, očekujemo da će sada lijekovi ''enoksaparin'' i ''dalteparin'' biti dostupniji osiguranicima i da će domovi zdravlja u kontinuitetu biti snabdjeveni ovim lijekovima.