FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Nastavljena saradnja sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić i v.d. direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić, potpisali su danas u Banjaluci Aneks 3 Sporazuma o korištenju podataka iz Centralne baze drugog primjerka matičnih knjiga, koji su evidentirani u matičnoj knjizi umrlih.Potpisivanjem Aneksa 3 nastavljena je međusobna saradnja Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Fonda zdravstvenog osiguranja koja je, uz podršku Vlade Republike Srpske,  uspostavljena od 2017. godine.„Ovim je omogućeno Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da podatke o umrlim dobija elektronskim putem , u realnom vremenu. Iskustvo iz prethodnih godina pokazuje da to doprinosi ažurnosti evidencije Fonda te istovremeno kontroli i sprječavanju zloupotreba prilikom korišćenja prava iz zdravstvenog osiguranja i na kraju uštedama u budžetu Republike Srpske“, rekla je ministarka Jujić i podsjetila da je saradnja sa Fondom omogućena zahvaljujući podacima evidentiranim u Centralnoj bazi drugog primjerka matičnih knjiga koju je uspostavilo Ministarstvo uprave i lokalne samouprave od 2012. godine.
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić je naglasio da je potpisivanjem ovoga Aneksa Sporazuma unaprijeđena saradnja Ministarstva uprave i lokalne samouprave i FZO.
" Konkretno, to znači da Fond zdravstvenog osiguranja, svaki mjesec iz Centralne baze drugog primjerka matičnih knjiga preuzima podatke o umrlim licima u Republici Srpskoj i zahvaljujući tome ima ažurne i tačne evidencije osiguranih lica, što je od izuzetnog značaja u našem svakodnevnom radu“ izjavio je Kusturić.