FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Novi lijekovi na recept

Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 15. januara biće dostupni novi lijekovi na recept, poput lijekova koji se koriste za liječenje hronične opstruktivne bolesti pluća, dijabetesa, te kardiovaskularnih oboljenja.

Fond sa finansiranjem novih lijekova nastoji da poboljša efikasnost liječenja savremenijim terapijama, smanji broj hospitalizacija i unaprijedi kvalitet života oboljelih.

Od polovine januara FZO RS finansiraće lijekove koji su uvršteni na Listu A, i to za hroničnu opstruktivnu bolest pluća (trokomponentnilijek ''beklometazon, formoterol, glikopironijum bromid stlačeni inhalat''), kao i lijek za dijabetes tipa dva (''semaglutid''), koje će propisivati nadležni ljekari u skladu sa medicinskim indikacijama. Takođe, na Listi A će biti dostupne i kapi za djecu ''holekalciferol'' u većem doznom obliku u odnosu na dosadašnji oblik, čime će se pojednostaviti primjena ovog lijeka. Inače, svi pomenuti lijekovi su savremeniji i omogućiće komforniju primjenu za osiguranike, a istovremeno doprinose i racionalizaciji troškova.

Kada je u pitanju Lista B, od 15. januara biće dostupan novi lijek generičkog naziva ''sakubitril, valsartan filmtablet'' u tri doze za pacijente sa hroničnom srčanom insuficijencijom. Ovaj lijek je uvršten na preporuku Udruženja kardiologa RS koji smatraju da će se uvođenjem ovog lijeka smanjiti broj hospitalizacija  i poboljšati kvalitet života oboljelih. Na Listi B biće dostupna i nova doza lijeka ''trimetazidin'' za anginu pektoris, koji se, takođe, propisuje na preporuku kardiologa. Uvođenjem nove doze smanjuje se broj terapija ovog lijeka na jednu dnevno, što je još jedna prednost za oboljele.

Ove novine su dokaz da Fond osluškuje potrebe struke i osiguranika u cilju poboljšanja efikasnosti liječenja i u skladu sa mogućnostima uvrštava nove terapije na Listu lijekova koji se izdaju na recept.

Inače, pored finansiranja novih lijekova, od 15. januara, neki lijekovi koji su se nalazili na Listi B, za koje svi osiguranici bez izuzetka plaćaju participaciju u iznosu od 50 odsto, sada će biti prebačeni na Listu A, gdje je particapija 10 odsto, a osiguranici koji su oslobođeni ove obaveze ne plaćaju ništa za lijekova sa ove liste. Tim više će ova novina obradovati oboljele od hronične opstruktivne bolesti pluća jer se čak pet generičkih lijekova za ovo oboljenje prebacuje sa Liste B na Listu A, što će biti značajno finansijsko rasterećenje za osiguranike. S obzirom na to da je riječ o lijekovima koji se koriste u terapiji hronične opstruktivne bolesti pluća, koja je u stalnom porastu, prebacivanjem ovih lijekova na Listu A, gdje je manje lično učešće osiguranika u troškovima lijekova, nastoji se smanjiti progresija ove bolesti, kao i sve njene komplikacije.

 

Dakle, od sredine januara osiguranici mogu da očekuju brojne novine kada su u pitanju liste lijekova koji se izdaju na recept. To je naš kontinuitet, jer smo i u 2020. godini, kao i u proteklim godinama, konstantno uvodili nove terapije među kojima su i neke najsavremenije u svijetu dostupne terapije za najteža oboljenja.

 

Fond nastoji da prava iz zdravstvenog osiguranja u kontinuitetu nadograćuje, uprkos svim finansijskim izazovima, a posebno nam je u interesu da osiguranici budu zadovoljnii načinom ostvarivanja tih prava. Misija Fond su kvalitetnije i efikasnije zdravstvene usluge, sa što manje administrativnih barijera, te ćemo u narednom periodu nastaviti raditi na otklanjanju svih eventualnih prepreka koje usporavaju ostvarivanje zdravstvene zaštite u punom obimu.