FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Novi lijekovi na recept

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 1. avgusta počinje da finansira pet novih lijekova koji se izdaju na recept, a pojedini lijekovi biće prebačeni sa Liste B na Listu A gdje je mnogo manja participacija za osiguranike koji nisu oslobođeni ove obaveze.
Takođe, Fond sa ažuriranom Listom lijekova koji se izdaju na recept nastavlja sa praksom poboljšanja dostupnosti lijekova, jer će se i jedan lijek za oboljele od hemofilije, koji se do sada primao samo u Univerzitetsko- kliničkom centru Republike Srpske, moći na recept podizati i u apotekama. To znači da osiguranici iz drugih dijelova Srpske više neće morati dolaziti u UKC RS samo da bi primili ovu terapiju, nego će im lijek biti dostupan u apoteci u mjestu prebivališta. Riječ je o lijeku ''turoktokog'' alfa prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u dozi od 500 i.j. i 1000 i.j. koji je potreban oboljelima od hemofilije.
Osim toga, na Listu A uvrštavaju se dva nova lijeka u liječenju anginoznih napada kao i za liječenje umjereno jakog do jakog hroničnog bola kod bolesnika sa malignim oboljenjima. Posebno značajno je to što će Fond od 1. avgusta početi da finansira lijek u spreju za liječenje anginoznih napada, jer se do sada na Listi A1 (lista neregistrovanih lijekova) nalazio ovaj lijek u obliku tableta. Međutim, kako se radi o neregistrovanom lijeku, često je dolazilo do nestašica ovog lijeka u apotekama. Zato je na Listu A sada uvršten lijek u obliku spreja koji je registrovan na našem tržištu kako bi osiguranicima osigurali dostupnost ovog lijeka. To je još jedan pokazatelj da Fond analizira potrebe zdravstvene struke i osiguranika, a sve u cilju povećanja obuhvata lijekova koje osiguranici ne moraju sami da kupuju, nego su dostupni o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Budući da se trenutno na listama lijekova koji se izdaju na recept ne nalazi nijedan lijek sa dugodjelujućim dejstvom u liječenju hroničnog bola, početkom avgusta na recept osiguranicima koji boluju od malignih bolesti biće dostupan lijek ''oksikodon, nalokson tablete'' u više doza, na preporuku onkologa. Ovaj lijek se uvrštava na Listu A, a s obzirom na to da su osiguranici koji boluju od malignih bolesti oslobođeni plaćanja participacije za osnovnu bolest i sve njene komplikacije, i ovaj novi lijek će im FZO RS u potpunosti finansirati.
Kada je riječ o Listi B, gdje je participacije 50 odsto za sve osiguranike, početkom avgusta uvrštavaju se tri nova lijeka koja se koriste u liječenju hipertrigliceridemije, alergijskog rinitisa, te u liječenju hipertenzije. Riječ je o savremenijim terapijama koje bi znatno trebalo da unaprijede kvalitet života oboljelih.


I sa ovom novom listom, Fond nastavlja praksu prebacivanja lijekova sa Liste B na Listu A, gdje je manje lično učešće osiguranika u troškovima lijekova, kada god se za to steknu uslovi. Tako će se od 1. avgusta, na prijedlog Udruženja oftalmologa Republike Srpske, kapi za oči „brinzolamid“ koje se koriste u liječenju glaukoma sa Liste B prebaciti na Listu A. To znači da osiguranici koji su oslobođeni plaćanja participacije neće plaćati ništa za ova lijek, a oni koji nisu oslobođeni ove obaveze plaćaće participaciju u iznosu od 10 odsto cijene lijeka, umjesto dosadašnjih 50 odsto.
Inače, prilikom ažuriranja Liste lijekova FZO RS stručna komisija za lijekove, u čijem sastavu su i predstavnici zdravstvenih ustanova, posebno je vodila računa da se na listu uvrštavaju novije terapije za koje se očekuje da će zbog dokazane efikasnosti u liječenju racionalizovati ukupne troškove Fonda za lijekove koji se izdaju na recept. Očekuje se da će pacijenti sa ovim terapijama ubuduće manje koristiti ostale lijekove, što će ujedno poboljšati i kvalitet života osiguranika.
Ovo je drugi put u toku ove godine da Fond ažurira listu lijekova, budući da je početkom godine na Listu lijekova koji se izdaju na recept uvršteno deset novih lijekova.
Cilj je da uvođenjem novih lijekova osiguranicima na recept bude dostupno što više terapija, u skladu sa finansijskim mogućnostima Fonda, kako bi u konačnici i zdravstvena zaštita građana bila što kvalitetnija.