FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Novi lijekovi na recept

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske na Listu lijekova koji se izdaju na recept uvrstio je još šest novih lijekova koji će osiguranicima biti dostupni na recept od sutra, tačnije,  1. jula ove godine. Riječ je o lijekovima koji su potrebni za liječenje hronične bubrežne bolesti povezane sa dijabetisom tipa dva kod odraslih, za oboljele od ulceroznog kolitisa, za oboljele od bronhijalne astme, za liječenje neplodnosti, te terapija koja je potrebna djeci zbog poremećaja koji je uzrokovan nedovoljnim izlučivanjem hormona rasta.  Takođe, na prijedlog Saveza za rijetke bolesti RS, sva hrana za posebne medicinske namjene koju Fond finansira i koja je do sada na recept  propisivana za određene dijagnoze rijetkih bolesti, od 1. jula biće dostupna svim oboljelim koji su registrovani u Centru za rijetke bolesti UКC RS.
Naime, na Listu A uvodi se novi lijek „somatrogon“ za djecu od 3 do 18 godina starosti koji imaju poremećaj uzrokovan nedovoljnim izlučivanjem hormona rasta koji se aplikuje jednom sedmično što predstavlja značajnu olakšicu pacijentima kojima je potrebna ova terapija. Inače, na listi lijekova se pored ovog novog lijeka, nalazi još jedan lijek koji reguliše hormon rasta, ali je trenutno globalna nestašica tog lijeka, zbog čega je stručna komisija predložila da se uvede još jedan lijek kako bi se poboljšala dostupnost terapije i omogućilo efikasnije liječenje. Napominjemo da će i ovaj lijek Fond u potpunosti finansirati, jer su djeca do 18 godina oslobođena plaćanja participacije.
Takođe, na Listi B gdje svi osiguranici bez izuzetka izdvajaju doplatu u iznosu od 50 odsto, uvode se tri nova lijeka i to za liječenje bronhijalne astme, za liječenje hronične bubrežne bolesti povezane sa dijabetisom tipa dva kod odraslih, te za liječenje akutnih epizoda i održavanje remisije ulceroznog kolitisa. Riječ je o lijekovima koji će značajno doprinijeti efikasnijem liječenju, pa se tako, primjera radi, finansiranjem novog lijeka za osiguranike koji imaju astmu ( „montekulast film- tablete) očekuje da će smanjiti potrebu korišćenja simptomatskih lijekova. Budući da  je ovaj novi lijek jedini u liječenju astme koji je u fiksnoj dozi bez potrebe podešavanja, značajno će olakašati pacijentima primjenu ove terapije.
Pored Liste A i B, od 1. jula se i na Listu A1 gdje se nalaze neregistrovani lijekovi na tržištu BiH, uvode dva nova lijeka i to za liječenje neplodnosti („klomifen”) kao i lijek (  „cinarizin“)  koji se koristi za kontrolu vrtoglavice, zujanja u ušima, te osjećaja mučnine i povraćanja izazvanih poremećajima ravnoteže. Oba ova lijeka nisu registrovana u BiH, a uvrštavanjem na Listu A 1 omogućiće se dostupnost ovih lijekova i značajno će se unaprijediti kvalitet liječenja osiguranika koji imaju ove zdravstvene probleme.
Кada je riječ o hrani za posebne medicinske namjene, trenutno se na Listi A nalazi osam ovih proizvoda koji su dostupni za određene dijagnoze rijetkih bolesti, a od 1. jula će na recept biti dostupni svim oboljelim koji su registrovani u Centru za rijetke. Budući da su osiguranici koji boluju od rijetkih bolesti oslobođeni plaćanja participacije i ovu hranu će, takođe, na recept u potpunosti dobijati o trošku FZO RS.
Inače, finansiranje i uvođenje novih lijekova na liste Fonda je kontinuirana praksa u cilju pobošljanja dostupnosti terapija, ali i efikasnijeg liječenja. Tako su i početkom ove godine na Listu lijekova koji se izdaju na recept uvrštene nove terapije, što samo potvrđuje naše opredjeljenje da Fond kada god se stvore finansijske mogućnosti, analizirajući potrebe osiguranika i savremene medicine, uvrštava nove terapije kako bi osiguranici što manje novca izdvajali za lijekove.