FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Novine za žene u postupku vantjelesne oplodnje i oboljele od cistične fibroze

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za lijek „progesteron“ (utrogestan) i „didrogesteron“ koji se nalaze na Listi A lijekova koji se izdaju na recept precizirao je medicinsku indikaciju kako bi i svim ženama koje se nalaze u postupku vantjelesne oplodnje bilo omogućeno propisivanje ovog lijeka na recept, ukoliko im je potreban.

Ovu izmjenu danas je usvojio i Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja RS, a ona je donesena na prijedlog udruženja porodica koje se bore sa sterilitetom i počeće da se primjenjuje 15. januara naredne godine.

Iako su se i ranije ovi lijekovi na recept u određenim slučajevima mogli propisivati i ženama koje su u postupku vantjelesne oplodnje, i to pod indikacijom „prevencija ponavljanih pobačaja“, u cilju preciznosti i da spriječimo sve eventualne nedoumice u praksi, Fond je konkretnije precizirao indikacije za ovaj lijek. Tako da pored ranijih indikacija -prijetećeg pobačaja, opasnosti od prijevremenog porođaja, prevencije ponavljanih pobačaja, navedena je i indikacija da se lijek može propisati „u postupku vantjelesne oplodnje“. Fond na ovaj način želi da maksimalno pojednostavi procedure propisivanja lijekova na recept i da spriječi sva eventualna nerazumijevanja u praksi, a budući da su izmjene usvojene na prijedlog udruženja pacijenata, to je još jedna potvrda da Fond uvažava potrebe osiguranika i svakodnevno analizira primjenu propisa u praksi.  Napominjemo da ove lijekove na recept propisuju ginekolozi koji imaju ugovor sa Fondom, odnosno koji imaju šifru za propisivanje lijekova na recept.  Podsjećamo da je Fond još 2018. godine počeo da finansira lijek „utrogestan“ i time značajno finansijski rasteretio trudnice, jer se ovaj lijek veoma često propisuje.

Pored ove novine, UO FZO RS je danas takođe usvojio još jednu izmjenu koja ima za cilj poboljšati dostupnost lijeka „dornaza alfa rastvor za raspršivanje“ kojeg koriste oboljeli od cistične fibroze. Naime, ovaj lijek Fond nabavlja putem javnih nabavki i za oboljele od cistične fibrize dostupan je u Univerzitetsko - kliničkom centru Republike Srpske. 

Budući da ovaj lijek uglavnom koriste djeca, pa da roditelji sa djecom samo zbog lijeka ne bi putovali do UKC RS, Fond je omogućio da se ovaj lijek za oboljele od ove bolesti ubuduće podiže u apoteci u mjestu prebivališta oboljelih. Ova izmjena koju je inicirao Savez za rijetke bolesti Republike Srpske će, takođe, početi da se primjenjuje od 15. januara 2022. godine.

Dakle, navedene izmjene su nastale kao produkt saradnje Fonda i predstavnika udruženja pacijenata, jer Fond kontinuirano analizira sve prijedloge i sugestije osiguranika, jer smatramo da se samo kulturom dijaloga između institucija i predstavnika udruženja mogu prevazići svi izazovi, a zdravstveni sistem na taj način činiti još boljim.

Fond je proteklih mjeseci intenzivnije otvorio svoja vrata, te je održano niz sastanaka sa predstavnicima udruženja pacijenata, zdravstvenih radnika, poslodavaca, jer nam je cilj da razgovorom i slušanjem  „druge strane“ minimalizujemo i pronađemo rješenja za sve pojave koje bi mogle prouzrokovati nezadovoljstvo, a to je ujedno i put za unapređenje i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite.