FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Obavještenje za osigurana lica

Poslove ocjene privremene nesposobnosti za rad preko 30 dana ubuduće će obavljati Zavod za medicinu rada i sporta, i to za opštine Banjaluka, Laktaši, Čelinac, Kotor Varoš, Prnjavor i Kneževo. Ove poslove Zavod će obavljati u suterenu nekadašnje Poliklinike u Banjaluci i to od 8 do 15 časova, što je mnogo bolje rješenje, budući da su ranije osigurana lica morala čekati do 15 časova, kada je počinjao rad komisije za bolovanja. 
Planirano je da nakon određenog perioda Zavod obavlja poslove ocjene privremene nesposobnosti za rad preko 30 dana i u ostalim opštinama, kada se za to steknu neophodni uslovi.
Naime, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da je Zavod za medicinu rada i sporta ovlašćen da na području specifične zdravstvene zaštite radnika i sportista, može da vrši ocjenu privremene nesposobnosti za rad po zahtjevu poslodavaca i nadležnih ustanova.