FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Obavještenje za zdravstvene ustanove

Fond zdrаvstvenog osiguranja Republike Srpske uputio je dopis zdravstvenim ustanovama kako bi ih informisali o aktivnostima u vezi sa implementacijom Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, obavezama zdravstvenih ustanova i dr., sa namjerom da se obezbijedi dalja podrška i angažovanje zdravstvenih ustanova u aktivnostima  implementacije IZIS-a, a u cilju uspješne realizacije ovog veoma značajnog projekta.
Dopis je dostupan i na sajtu FZO RS na linku ''propisi'' – ''Integrisani zdravstveni informacioni sistem''. U pomenutom meniju dostupna je i sva dokumentacija u vezi sa ovim projektom.
Podsjećamo, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je u procesu implementacije  Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Republike Srpske. Riječ je o jednom od najsloženijih i najkompleksnijih projekata u oblasti informacionih tehnologija koji se sprovodi u Republici Srpskoj u proteklih nekoliko godina. Projekat bi trebao značajno da unaprijedi zdravstveni sistem, učini ga kvalitetnijim i efikasnijim i da donese značajne finansijske uštede za zdravstveni sistem Republike Srpske. Ovim projektom će se izvršiti povezivanje zdravstvenih ustanova različitih nivoa u jedan jedinstven sistem, koji će pri tome omogućiti razmjenu medicinskih podataka pacijenata uz formiranje jedinstvenog elektronskog zdravstvenog kartona za svakog stanovnika Republike Srpske. Izuzev navedenog, projekat predviđa uvođenje nekih novih komponenti kao što su elektronske uputnice, elektronski recepti te elektronske kartice osiguranih lica i zdravstvenih radnika.  Projektom je obezbijeđeno da prva kartica za sve osiguranike Fonda bude besplatna. Za zdravstvene ustanove obezbijeđene su adekvatne aplikacije,  kao i  3000 računara koje će zdravstvene ustanove, takođe, dobiti. Kako će dalje održavanje sistema i novih aplikacija IZIS-a biti u nadležnosti Fonda, ove  ustanove više neće morati plaćati održavanje informacionog sistema, kao do sada, te je ovo direktna ušteda zdravstvenim ustanovama.