FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Obavještenje za zdravstvene ustanove: Objavljen javni poziv za izbor doktora

 

Fond zdravstvenog osiguranja RS objavio je danas Javni poziv za dostavljanje liste kandidata za izbor doktora na primarnom nivou zdravstvene zaštite za 2020. godinu. Poziv je objavljen u dnevnim novinama ''Glas Srpske'' (02.09.2019.), a dostupan je i na sajtu Fonda, kao i obrasci za liste kandidata.

Podsjećamo da FZO RS svake godine u septembru objavljuje javni poziv za zdravstvene ustanove kako bi dostavile liste kandidata za izbor doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa. Po završetku ovog procesa, u redovnom terminu, odnosno od oktobra mjeseca pa do kraja godine, osiguranici će moći da izaberu/promijene doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa.