FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Obavještenje za zdravstvene ustanove: Razmjena podataka o hospitalizacijama

Fond zdravstvenog osiguranja obezbijedio je elektronski servis za prijem, odnosno razmjenu podataka o hospitalizacijama pacijenata, što omogućava zdravstvenim ustanovama da podatke o sprovedenim hospitalizacijama dostavljaju elektronskim putem.
Naime, novi način izvještavanja se ogleda u tome da će zdravstvene ustanove pomenute podatke unositi u aplikacije koje koriste, a Fond će podatke preuzimati putem elektronskog servisa. Zdravstvene ustanove su obaviještene da će od 1. marta početi testiranje novog načina razmjene podataka, a o načinu testiranja i drugim detaljima ustanove su informisane u obavještenju koje im je Fond dostavio. Nakon testnog perioda, od 1. aprila, unos podataka vršiće se samo putem aplikacija zdravstvenih utanova, a razmjena podataka sprovodiće se elektronskim servisom Fonda.
Inače, podatke o bolničkom liječenju zdravstvene ustanove su unosile u aplikaciju Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, a Fond je te podatke preuzimao iz ASKVA aplikacije. Takođe, pored u ASKV-a aplikaciju, zdravstvene ustanove su podatke unosile i u svoj informacioni sistem, te će im na ovaj način biti pojednostavljen rad.
Zdravstvenim ustanovama je dostavljeno uputstvo za pristup servisu, kao i ostalim detaljima.