FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Objavljena nova lista lijekova

U «Službenom glasniku Repoblike Srpske», broj 22/08, objavljena je nova Pozitivna lista lijekova koji se izdaju na recept. Novu Pozitvnu listu lijekova čine lista A i lista B. 
Na listi A nalazi se oko 450 lijekova za liječenje najčešćih i najzastupljenijih bolesti. Osigurana lica, koja su oslobođena participacije, imaće mogućnost da lijek sa ove liste dobiju besplatno, pod uslovom da uzimaju onaj čiju je cijenu Fond odredio za referentnu. Osiguranici koji nisu oslobođeni participacije za lijekove sa ove liste plaćaće participaciju od deset odsto od cijene lijeka. 
Ako osiguranik zahtjeva isti lijek, ali od drugog proizvođača, pored participacije, moraće da plati i razliku u cijeni. Razliku u cijeni nije participacija, a to znači da će je plaćati i oni koji su oslobođeni od participacije.
Na listi B se nalazi oko 150 lijekova čiju će cijenu Fond finansirati sa 50 %, a isto toliko će plaćati osiguranici i to sve kategorije, jer za ovu listu nije predviđeno oslobađanje od participacije. Na ovoj listi se nalazi preko 80% lijekova koje su osiguranici do sada plaćali u stoodstotnom iznosu.
Novi koncept Pozitivne liste predstavlja proširenje prava iz zdravstvenog osiguranja, kako po broju lijekova koji će se moći dobiti na recept, tako i po manjem procentu ličnog učešća za lijekove sa liste A, koja u suštini predstavlja dosadašnju pozitivnu listu lijekova.