FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Oboljeli od dijabetesa imaju širok spektar prava: Sa dodatnim izvorima finansiranja obezbijediti još više mogućnosti

Oboljeli od dijabetesa u Republici Srpskoj spadaju u kategoriju osiguranih lica za koja obavezno zdravstveno osiguranje finansira širok spektar prava, a u proteklih nekoliko godina uvedeni su i insulini najnovije generacije koje ne finansiraju ni razvijenije zemlje regiona.

Fond zdravstvenog osiguranja RS spreman je da u skladu sa finansijskim mogućnostima zdravstvenu zaštitu kreira i unapređuje u skladu sa potrebama osiguranika i zdravstvene struke, što smo i dokazali uvođenjem mnogih novih prava u proteklim godinama. U povodu Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, napominjemo da je ova kategorija osiguranih lca u potpunosti oslobođena plaćanja participacija za osnovnu bolest i svih njenih komplikacija. To znači da Fond za oboljele od dijabetesa u potpunosti finansira insuline, trakice, lancete, špriceve, igle, aparate za brzo određivanje glukoze u krvi, potrošne materijala za insulinske pumpe, kao i insulinske pumpe (25 na godišnjem nivou)i druga prava iz zdravstvenog osiguranja. Godišnji trošak Fonda samo za lijekove i potrošni materijal iznosi oko 31 miliona KM, ne računajući liječenja, medicinska sredstva i drugo.

Nedavno je Fond uveo još jednu olakšicu za oboljele od dijabetesa - umjesto mjesečnog propisivanja potrošnog materijala koji se izdaju na recept, omogućeno je tromjesečno propisivanje. Dakle, Fond u kontinuitetu i u skladu sa raspoloživim sredstvima nastoji da proširuje paket prava osiguranih lica, a kada su u pitanju oboljeli od dijabetesa, u proteklih nekoliko godina za ovu kategoriju osiguranika se konstantno uvode nove terapije, odnosno, novi insulini i slično, i to u skladu sa svjetskim terapijskim smjernicama.

Svjesni smo da potrebe osiguranika rastu iz dana u dan, kao i savremena medicina, ali Fond sa ograničenim finansijskim mogućnostima nastoji da sredstva iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ravnomjerno rasporedi i da u skladu sa načelima zdravstvenog osiguranja – solidarnosti, jednakosti i uzajamnosti, sve kategorije osiguranih lica uzme u obzir i nikoga ne zapostavi. Ovo je prilika da podsjetimo javnost da je Fond među prvima u BiX pokrenuo inicijativu za uvođenje dodatnih izvora finansiranja od akciza na duvan i alkohol, kako bi zdravstvo dobilo više sredstava koja bi bila usmjerena na povećanja prava. Pozivamo i udruženja oboljelih od dijabetesa da nas podrže u nastojanju da zdravstvenom sistemu obezbijedimo dodatne izvore, a neke zemlje su uvele i porez na slatka pića za koja smatraju da su uzročnici dijabetesa, a sve u cilju povećanja sredstava za prevenciju, ali i liječenje oboljelih od ove kategorije osiguranih lica. Dodatni izvori nisu samo cilj Fonda, nego svih korisnika zdravstvenih uslugu, ali i cjelokupnog zdravstvenog sistema, jer sa više novca stvara se i veći prostor za povećanje prava. Međutim, čini se da cjelokupna javnost nije ni svjesna značaja dodatnih izvora za zdravstvo, pa većinom letargično posmatraju borbu Fonda koja je usmjerena ka obezbjeđenju dodatnih izvora finansiranja.

 

Iako Fond za oboljele od dijabetesa finansira trakice za mjerenje šećera u krvi, a na preporuku endokrinologa može da finansira i veći broj trakica od predviđenih, svjesni smo da oboljeli od dijabetesa imaju i druge potrebe, poput senzora i slično. Međutim, napominjemo da senzori koje traže udruženja nisu registrovana na tržištu Bosne i Hercegovine, te je ovo prilika da svi zajedno apelujemo na proizvođače da se registruju na našem tržištu, ali i da zajedničkim djelovanjem utičemo na pojednostavljenje procedura koja se odnose na registraciju medicinskih sredstava i lijekova na tržištu BiH a koja nisu u nadležnosti Republike Srpske, niti naše institucije. Napominjemo da Fond može da finansira samo ona medicinska sredstva koja su registrovana na tržištu Bosne i Hercegovine, a primjer za to je i finansiranje procesora za korisnike kohlearnih implantata koji su nedavno registrovani na tržištu BiH i Fond ih je u skladu sa finansijskim mogućnostima relativno brzo uvrstio na Listu medicinskih sredstava. Prema tome, kada su u pitanju senzori na kojima insistiraju roditelji djece oboljele od dijabetesa, prvi korak je da se ti senzori registruju u BiH, da bi FZO RS uopšte mogao da razmatra mogućnosti finansiranja ovih medicinskih sredstava.