FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Održan sastanak sa Udruženjem pacijenata 'ILCO – STOMA'' - Trivun: Fond radi na dobrobit pacijenata

Na inicijativu Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske danas je održan sastanak sa predstavnicima Udruženja pacijenata „ILCO – STOMA“ i Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske, a sve u cilju unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata sa ovim zdravstvenim problemom.

„Drago nam je što smo mi pacijenti naišli na jednu zdravu klimu u Fondu zdravstvenog osiguranja RS i što smo Fond prepoznali kao instituciju koja isključivo radi na dobrobit pacijenata“, istakao je predsjednik Udruženja pacijenata „ILCO – STOMA“ Dragan Trivun.

Iako FZO RS i sada za osiguranike koji imaju stomu finansira potrebna prava, poput diskova, urinarnih kesa i drugih medicinskih sredstava, jedan od ciljeva sastanka je dodatno poboljšanje kvaliteta života ovih pacijenata, ali i unapređenje komunikacije između pacijenata sa jedne strane i porodičnih doktora, kao i Fonda sa druge strane. Ono na šta su pacijenti na sastanku posebno ukazali jeste da se u praksi dešava različito tumačenje prava propisanih Pravilnikom o pravu na medicinska sredstva, što izaziva nedoumice kod pacijenata kada je riječ o proceduri ostvarivanja prava.

„Potrebno je da se dodatno radi na edukaciji i naših radnika kako bi pružali pravovremene i tačne informacije osiguranicima i Fond je već počeo da sprovodi ove edukacije sa akcentom u Banjaluci, ali planiramo da to proširimo na cijelu Republiku Srpsku“, istakla je zamjenica direktora za strateško upravljanje zdravstvenim sistemom FZO RS Nataša Grubiša.

Predstavnici Fonda su na sastanku pokazali spremnost da razgovaraju o eventualnim izmjenama Pravilnika  o pravu na medicinska sredstva kako bi preciznije definisali prava i procedure, a sve u cilju jednostavnijeg tumačenja u praksi. Pacijenti su na sastanku  zatražili i finansiranje novih pomagala, te je Fond pokazao otvorenost da razgovara i na tu temu.

„Već smo radili određene projekcije i analize i spremni smo da razmotrimo šta se može uraditi na izmjeni Pravilnika o pravu na medicinska sredstva i dodatnom unapređenju prava osiguranih lica sa ovim zdravstvenim problemom“, istakla je Grubiša.

 

Predstavnici Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske su, takođe, saslušali  primjedbe pacijenata kada je riječ o različitim tumačenjem pravilnika u praksi od strane porodičnih doktora i ponudili svoju  organizacionu pomoć u vidu dodatnih edukacija zdravstvenih radnika kada je riječ o pacijentima koji imaju ugrađenu stomu. 

 

„Ovi sastanci su jako važni i za nas porodične doktore, posebno da iz ugla pacijenata sagledamo njihov život sa stomom i sve izazove u praksi sa kojima se susreću i da zajedno dođemo do rješenje koje ima samo jedan cilj - unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite“, istakao je predsjednik Udruženja doktora porodične medicine RS Draško Kuprešak.