FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Panel diskusija: Upoznaj svoja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Udruženje porodica sa problemom steriliteta „Roda“ u Banjaluci sinoć je organizovalo panel diskusiju o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kada je riječ o reproduktivnom zdravlju, na kojoj su predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske odgovarali na sva pitanja u vezi sa ovom oblašću.

Na ovu temu govorile su predstavnice Sektora za zdravstvo i kontrolu FZO RS Daniela Telebak i Merita Alagić, koje su na ovoj panel diskusiji objasnile procedure ostvarivanja prava na tri pokušaja vantjelesne oplodnje, kao i druga prava iz zdravstvenog osiguranja porodica koje se bore sa sterilititetom.

Podsjećamo da FZO RS finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje, a pored toga,  od 2017. godine finansira i čuvanje embriona za parove na dvije godine u zdravstvenoj ustanovi koja sa nama ima potpisan ugovor za sprovođenje vantjelesne oplodnje.

Takođe, Fond zdravstvenog osiguranja RS u pandemiji virusa korona donio je još jednu odluku u korist osiguranika kada je u pitanju procedura vantjelesne oplodnje. Naime, ukoliko se zbog korone postupak vantjelesne oplodnje prekine, žena ima pravo na ponovljeni postupak, odnosno osiguraniku će se izdati novo rješenje za istu proceduru koja je i prekinuta zbog virusne infekcije.

Inače, na panel diskusiji veliki broj pitanja se odnosio i na lijekove, pa je to bila prilika da se predstavnici Udruženja podsjete da je Fond početkom ove godine omogućio i da se lijek „utrogestan“ na recept propisuje i ženama koje su u postupku vantjelesne oplodnje. Ova promjena je i omogućena na prijedlog udruženja porodica sa problemima steriliteta, te je jasna potvrda opredjeljenosti Fonda da zdravstveno osiguranje kreira u skladu sa potrebama osiguranika i finansijskim mogućnostima.

Inače, namjera Fonda je da informiše osiguranike o svojim pravima i kako da ih ostvare, te su i panel diskusije odličan način u ostvarivanju tog cilja.

Svjesni da zdravstveno osiguranje vrijedi više ako osiguranici znaju svoja prava, Fond će i ubuduće nastojati da pravovremenom informacijom i transparentnim radom dopre do što većeg broja osiguranika koji su najvažniji partneri u kreiranju sistema zdravstvenog osiguranja.