FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Počela s radom servisna služba za pacijente koji se liječe izvan RS - Jednostavnije kroz proceduru

Fond zdravstvenog osiguranja RS u nastojanju da maksimalno pojednostavi odlazak na liječenje pacijenata u ustanove izvan Republike Srpske organizovao je posebnu servisnu službu koja će osiguranicima dogovarati prijeme u bolnice i biti im na usluzi za sva njihova pitanja i eventualne probleme tokom liječenja. Osiguranicima će svakog radnog dana od 8 do 15 časova biti dostupan telefonski broj 051 226 391, putem kojeg će moći dobiti sve potrebne informacije, kao i prijavljivati primjedbe na uslove liječenja i odnos bolničkog osoblja.
Pokretanje servisne službe je samo jedna od konkretnih aktivnosti kojima Fond želi da osiguranicima olakša put kroz administrativne barijere, te da im približi informacije o pravima i da maksimalno zaštiti njihova prava.U namjeri da osiguranici osjete da nisu sami sa svojom bolešću, ubuduće će uz rješenje o odobrenom liječenju u nekoj od ustanova izvan Republike Srpske dobijati i pismo gospodina Gorana Kljajčina, direktora Fonda. U pismu, između ostalog, direktor informiše osiguranike da je Fond sa bolnicom u koju su upućeni ugovorio kompletnu uslugu (liječenje, dijagnostiku, lijekove). Odnosno da, ukoliko budu sami kupovali lijekove ili plaćali dijagnostiku zatraže od bolnice potvrdu o tome, kako bi im po povratku u Republiku Srpsku bio vraćen novac. 
Usluge koje ne mogu da se rade u RS Fond zdravstvenog osiguranja RS uglavnom ugovara sa zdravstvenim ustanovama iz Srbije i Federacije BiH.
U FBiH potpisan je ugovor sa Kliničkim centrom Mostar, uskoro se očekuje potpisivanje ugovora i sa UKC Tuzla, a u toku su pregovori sa UKC Sarajevo.
U Srbiji su potpisani ugovori sa VMA, KC Srbija, Institutom za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Univerzitetskom dječijom klinikom ''Tiršova'', KC Zemun, GAK ''Narodni front'', KC Vojvodina - Novi Sad. Uskoro će biti potpisani i ugovori sa sva tri instituta u Sremskoj Kamenici. 
Prava osiguranika koji se liječe u ustanovama izvan RS regulisana su Pravilnikom o korišćenju zdravstvene zaštite izvan RS.
Sa ustanovama izvan RS ugovaraju se one usluge koje se ne pružaju u RS, kao što su usluge kardiohirurgije, zračenja i složene dijagnostičke procedure. Za osiguranike koji su oslobođeni participacije Fond njihovo liječenje u zdravstvenim ustanovama izvan RS, sa kojima ima ugovor, plaća u cjelosti, dok osiguranici koji nisu oslobođeni participacije plaćaju određeni procenat usluge.