FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Počele pripreme za ugovaranje MR i KT za narednu godinu

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske počeo je da sa zdravstvenim ustanovama koje pružaju usluge magnetne rezonance (MR) i kompjuterizovane tomografije (KT) razgovara o ugovaranju ovih usluga za narednu godinu u cilju da se pravovremeno definišu termini i dinamika pružanja ovih usluga.

Namjera Fonda je da se dodatno unaprijedi ovaj segment i obezbijedi što kvalitetnije pružanje ovih dijagnostičkih usluga.

Podsjećamo da od 1. novembra umjesto Fonda zakazivanje termina za ambulantnu kompjuterizovanu tomografiju i magnetnu rezonancu sprovode ljekari porodične medicine. Zahvaljujući prvenstveno Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu prestala je potreba da ove preglede zakazuje Fond jer doktori porodične medicine imaju uvid u slobodne termine za MR i KT u svim ustanovama koje imaju ugovor sa Fondom.

Napominjemo da je do kraja ove godine ostalo slobodnih termina za MR u zdravstvenim ustanovama na području Doboja, Bijeljine, Zvornika, kao i u Brčkom, dok u Banjaluci za ovaj pregled nema slobodnih termina. Međutim, sporadično se pojavi slobodan termin za MR u nekoj od ustanova u Banjaluci u slučaju da pacijent koji je imao zakazan pregled svoj termin na vrijeme otkaže. Ukoliko osiguranici ne žele da čekaju termin za MR u narednoj godini, oni imaju mogućnost da potrebnu dijagnostiku obave u nekoj od zdravstvenih ustanova pomenutih regija. Podsjećamo da je FZO svih ovih godina radio na unapređenju dostupnosti zdravstvene zaštite te je omogućio slobodan izbor zdravstvene ustanove bez obzira na mjesto prebivališta osiguranika, što se i u ovom slučaju pokazalo izuzetno značajnim.

Kada je riječ o KT slobodnih termina ima u većini zdravstvenih ustanova širom Srpske, izuzev u UKC RS gdje su i termini za KT popunjeni za ovu godinu.

Napominjemo da ambulantna dijagnostika MR i KT nije hitno stanje jer se, prema riječima ljekara specijalista, pacijenti koji su hitni slučajevi primaju na bolničko liječenje zbog svoje bolesti, a u okviru liječenja im je dostupna i ova dijagnostika u samoj bolnici ukoliko im je potrebna.

Podsjećamo da već niz godina FZO RS radiološku dijagnostiku ugovara i sa privatnim ustanovama što je značajno doprinijelo da se na MR i KT manje čeka, a pacijenti imaju pravo da biraju ustanovu. Iako od novembra porodični doktori zakazuju MR i KT, FZO RS će i u buduće definisati davaoce dijagnostičkih usluga i broj slobodnih termina i to na osnovu kapaciteta i rasporeda koje Fondu dostavljaju zdravstvene ustanove koje pružaju usluge MR i KT. FZO će imati uvid u liste čekanja i zakazane preglede i vršiće kontrolu zakazivanja. Takođe, Fond će redovno ažurirati aplikaciju ili IZIS, te prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti resornom ministru podnosiće godišnji izvještaj o vođenju i ažuriranju liste čekanja.