FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Počinje podjela elektronskih kartica u regijama Bijeljina, Foča i Zvornik

Elektronske zdravstvene kartice, koje će zamijeniti sadašnje knjižice, za osigurana lica iz regija Bijeljine, Foče i Zvornika su spremne i osiguranici mogu da ih podižu u nadležnim poslovnicama Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Rokovi za preuzimanje kartica nisu određeni, te sugerišemo osiguranicima da svoje kartice preuzimaju prilikom ostvarivanja drugih prava u našim poslovnicama, a sa ciljem da se izbjegne stvaranje gužvi zbog trenutne epidemiološke situacije. 

Inače, sve dok u Republici Srpskoj u potpunosti ne zaživi Integrisani zdravstveni informacioni sistem, uporedo sa elektronskim karticama osigurana lica će moći da koriste i stare zdravstvene knjižice. Prema tome, ne postoji bojazan da će osiguranici biti uskraćeni za bilo koje pravo iz zdravstvenog osiguranja ukoliko odmah ne preuzmu karticu, te molimo osiguranike da izbjegavaju stajanje u redovima u poslovnicama samo radi podizanja kartica jer mogu da je preuzmu bilo kada u narednim mjesecima.

Za osiguranike iz regija Bijeljina, Zvornik i Foča pripremljeno je oko 189.300 kartica i one su za osiguranike besplatne. Osiguranici svoje kartice mogu podizati u našim poslovnicama koje se nalaze u opštinama gdje su osiguranici registrovani u timove porodične medicine. Dakle, osiguranici kartice mogu preuzimati u poslovnicama Bijeljina, Lopare, Ugljevik, Zvornik, Vlasenica, Milići, Šekovići, Bratunac, Srebrenica, Foča, Rudo, Čajniče, Višegrad, Novo Goražde i Kalinovik, u zavisnosti od toga u kom domu zdravlja su registrovani. Osigurano lice može da preuzme kartice i za članove svog domaćinstva ili uže porodice. U slučaju da se desi da za nekoga nije izrađena elektronska kartica, osigurano lice može u našim poslovnicama podnijeti zahtjev za karticu i u najkraćem mogućem roku kartica će biti pripremljena.

Bolnice u Bijeljini, Zvorniku i Foči, kao i pripadajući domovi zdravlja, još ranije su uvezani u Integrisani zdravstveni informacioni sistem, tako da nema prepreka da u ovim ustanovama osiguranici počnu da koriste elektronske kartice, kao i u poslovnicama i filijalama Fonda u ovim regijama.

Podsjećamo da je IZIS počeo da se primjenjuje u pojedinim ustanovama još prošle godine, a do sada je isporučeno više od 26.300 elektronskih kartica i to za osiguranike Gradiške, Srpca i Kozarske Dubice koje su prve opštine u kojima je počeo da se realizuje IZIS. Osiguranici ovih opština, takođe, mogu i dalje da preuzimaju svoje kartice. Sa upotrebom elektronskih karticа prestaje potreba za ovjeravanjem zdravstvene knjižice. Napominjemo da sve dok traje vanredna situacija nije potrebno ovjeravati ni ''stare'' zdravstvene knjižice.

U toku ove godine IZIS bi trebao početi da se primjenjuju u cijeloj Srpskoj, a što će donijeti mnogobrojne prednosti i uštede zdravstvenom sistemu, odnosno građanima koji će imati još bolju, efikasniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.

Ovim projektom se povezuju zdravstvene ustanove različitih nivoa u jedan jedinstven sistem, koji će omogućiti razmjenu medicinskih podataka pacijenata uz formiranje jedinstvenog elektronskog zdravstvenog kartona za svakog stanovnika Republike Srpske. Pored elektronskog kartona i kartice, IZIS podrazumijeva upotrebu i elektronskih uputnica i recepata.