FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Počinje primjena novih prava osiguranika

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od sutra, 2 novembra, moći će da koriste nova prava iz zdravstvenog osiguranja, prvenstveno u oblasti produžene medicinske rehabilitacije.

Naime, sutra počinje primjena propisa kojim je, između ostalog, omogućeno osiguranicima koji su preležali infekciju novim korona virusom pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju i to u trajanju do 28 dana, a u slučaju potrebe i na obnovu rehabilitacije. Ovo pravo se ostvaruje na osnovu otpusnog pisma iz bolnice, a na prijedlog nadležnih ljekara specijalista.

Izmjenom Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku rehabilitaciju omogućena je rehabilitacija i osiguranicima nakon akutnog infarkta miokarda na prijedlog kardiologa, vaskularnog ili kardiohirurga, dok su ranije ovo pravo imali samo osiguranici koji su imali neki operativni zahvat na srcu.

Novina je i da će djeca do 15 godina, kada je to neophodno, moći da odlaze na produženu medicinsku rehabilitaciju i više puta u toku godine, i to samo na uputnicu porodičnog doktora, bez komisijskog odlučivanja. Podsjećamo, prije par godina FZO je omogućio da djeca do 15 godina imaju pravo svake godine na rehabilitaciju. Takođe, tada smo i djeci do 18 godina omogućili rehabilitaciju bez komisijskog odlučivanja i ograničavanja trajanja rehabilitacije. U slučajevima posttraumatskih stanja, odnosno preloma kod djece, još ranije je omogućeno da se djeci obezbijedi direktan pristup rehabilitaciji i nakon vanbolničkog zbrinjavanja. Dakle, sada je učinjen još jedan iskorak i nastavljen je kontinuitet u obezbjeđivanju što kvalitetnije zdravstvene zaštite najmlađih. Takođe, proteklih godina, pored za djecu, dostupnost medicinske rehabilitacije je naročito unapređena i za lica sa invaliditetom, ali i za osiguranike sadrugim oboljenjima i stanjima.

Da pored proširenja prava, nastojimo i pojednostaviti procedure ostvarivanja prava, potvrđujemo i novim primjerom jednostavnije procedure kod odobravanja produžetka medicinske rehabilitacije. Ranije su osiguranici sami morali da podnesu zahtjev stručnoj komisiji da im se odobri veći broj dana rehabilitacije, dok će sada zdravstvena ustanova u kojoj se liječi osiguranik podnositi zahtjev za produžetak rehabilitacije.

Pored novina u oblasti produžene medicinske rehabilitacije, od 2. novembra lijekovi ''enoksaparin'' i ''dalteparin'', koje najčešće koriste trudnice (kod trombofilije i venske tromboze), ubuduće će ići na teret Fonda, a ne domova zdravlja. Zahvaljujući tome, očekujemo da će ovi lijekovi biti dostupniji trudnicama,a istovremeno ćemo značajno finansijski rasteretiti domove zdravlja. S obzirom na to da su pomenuti lijekovi predstavljali veliko finansijsko opterećenje za domove zdravlja, dešavalo se da ih trudnice moraju da kupuju same, jer ih nije bilo u domovima zdravlja, i naknadno refundiraju troškove od Fonda.

Takođe, osiguranicima za vrijeme bolničkog liječenja biće ubuduće dostupan novi lijek ''ertapenem''. Riječ je o antibakterijskom lijeku koji je namijenjen prvenstveno liječenju djece, ali i odraslih u slučajevima npr. infekcije kože i mekih tkiva kod dijabetičnog stopala, akutnih ginekoloških infekcija i dr.

Navedena proširenja prava iz zdravstvenog osiguranja potvrđuju opredjeljenost FZO RS da, kada se god ukaže finansijska mogućnost, radimo na dodatnom poboljšanju zdravstvene zaštite građana Srpske i da je to naš prioritet.