FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Počinje primjena Ugovora o socijalnom osiguranju između BiH i Češke

Ugovor o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Češke Republike stupa na snagu sutra, 1. marta, a bitnija novina u odnosu na do sada primjenjivanu konvenciju je u oblasti zdravstvene zaštite gdje je predviđen veći obim prava.

Tim povodom predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, kao i fondova Federacije BiH i Brčko Distrikta, boravili su u Češkoj gdje su sa delegacijom ove zemlje usaglašeni obrasci koje će koristiti građani Srpske, odnosno BiH prilikom boravka u Češkoj Republici i obrnuto. Prema tome, od 1. marta osiguranici FZO RS koji putuju u Češku prije polaska treba u nadležnoj poslovnici Fonda da izvade odgovarajući ino obrazac, kako bi za vrijeme privremenog boravka u toj zemlji imali pravo na zdravstvenu zaštitu, u skladu sa ugovorom. Ukoliko osiguranik putuje u Češku, primjera radi, iz privatnih razloga, potrebno je da ima i uvjerenje porodičnog ljekara o  zdravstvenom stanju kako bi mogao dobiti ino obrazac. Dakle, kao što je slučaj i sa drugim zemljama sa kojima BiH ima potpisan ugovor o socijalnom osiguranju, osiguranici FZO RS za vrijeme privremenog boravka u Češkoj imaće pravo na zdravstvenu zaštitu na teret zdravstvenog osiguranja, u skladu sa međunarodnim ugovorom, kao i Pravilnikom o postupku odobravanja liječenja izvan Republike Srpske i postupku korišćenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu. Tako će osiguranici FZO RS koji putuju u Češku iz privatnih razloga (turistički i sl.), kao i detaširani radnici imati pravo na hitnu, neodložnu zdravstvenu zaštitu, dok će zaposleni u diplomatsko konzularnim predstavništvima imati punu zdravstvenu zaštitu. Dokumentacija koja je potrebna za izdavanje ino obrazaca razlikuje se u zavisnosti od razloga boravka u Češkoj, a osiguranici detaljnije mogu da se informišu u poslovnicama Fonda.

Ugovorom je u odnosu na raniju Konvenciju povećan predviđeni obim zdravstvene zaštite, te će, primjera radi, penzioneri koji su penziju ostvarili  u Češkoj, a vratili su se da žive u Republici Srpskoj, imati ista prava iz zdravstvenog osiguranja kao i druga osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Podsjećamo, BiH je do sada primjenjivala preuzetu Konvencijo o socijalnom osiguranju između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Čehoslovačke Republike iz 1957 godine. Po ovoj konvenciji nisu postojali obrasci na osnovu kojih se regulisalo zdravstveno osiguranje, već su osiguranici u slučaju potrebe za zdravstvenom zaštitom za vrijeme boravka u Češkoj određena prava ostvarivali na osnovu pasoša BiH, putem reciprociteta.

Pored u Češkoj, osiguranici FZO RS po osnovu međunarodnih sporazuma imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, uglavnom hitnu, za vrijeme privremenog boravka u još 18 zemalja, poput u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Austriji, Njemačkoj i drugima.