FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Počinje stručno usavršavanje medicinskog kadra

Na inicijativu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je pokrenuo projekat stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika Republike Srpske. Projekat daje akcenat stručnom usavršavanju za medicinske, terapijske i dijagnostičke procedure koje se ne rade u zdravstvenim ustanovama RS ili se rade, ali nisu dostignuti potrebni standardi. Cilj projekta je dostizanje evropskih standarda u kvalitetu zdravstvene zaštite i izgradnja zdravstvenog sistema koji će u sve većoj mjeri isključivati potrebu liječenja naših pacijenata u inostranstvu.
Realizacija projekta je počela u septembru prošle godine kada je Fond objavio javni poziv na koji su mogli da konkurišu svi zainteresovani zdravstveni radnici. Prijavilo se njih oko 200, ali to nije konačan broj s obzirom da projekat podrazumijeva kontinuiran proces stručnog usavršavanja. 
Najveći broj kandidata, njih 120, izrazilo je želju da stručno usavršavanje bude provedeno u zdravstvenim ustanovama Srbije. Za njih bi to usavršavanje trebalo da počene uskoro jer je komisija Fonda privela kraju sve neophodne pripreme.
Prema riječima prof. dr. Nenada Babića, izvršnog direktora Sektora za zdravstvo u Fondu zdravstvenog osiguranja, komisija je nedavno posjetila Klinički centar Srbije, VMA, Institut «Banjica», Klinički centar Zvezdara, Institut za reumatologiju, Kliniku za dečije bolesti u Tiršovoj, Pokrajinsku bolnicu u Novom Sadu, te institute u Sremskoj Kamenici. Zahtjev za stručno osposobljavanje našeg medicinskog kadra je sa zadovoljstvom prihvaćen uz izraženu spremnost da to bude osnov i buduće saradnje. 


Sa pomenutim zdravstvenim ustanovama dogovoreni su svi detalji u vezi sa stručnim usavršavanjem i ovih dana se očekuje povratna informacija sa terminima početka usavršavanja za svakog od kandidata.
Zdravstvene ustanove iz Slovenije i nekih drugih evropskih zemalja, gdje bi trebalo da bude provedeno stručno usavršavanje za ostale prijavljene kandidate, dale su načelnu saglasnost o mogućnostima da to usavršavanje bude provedeno kod njih. Predstoji posjeta tim ustanovama i dogovor o detaljima realizacije stručnog usavršavanja.
Planirano je da stručno usavršavanje traje od tri do šest mjeseci, a ukoliko se ukaže potreba i duže. Obaveza svih onih koji kroz ovaj projekat ovladaju novim tehnikama je da stečeno znanje prenesu na svoje kolege u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske. 
Zahvaljujući naporima Ministarstva zdravlja, zdravstvenih ustanova i Fonda, od 2006. godine do sada broj usluga koje se nisu radile u Republici Srpskoj, zbog čega su pacijenti upućivani u inostranstvo, smanjen je za 38. Realizacijom pomenutog projekta stručnog usavršavanja, kao i drugih projekata koje će finansirati Fond, te realizacijom strateških investicija u zdravstvu, u dogledno vrijeme se zaista može očekivati da potreba upućivanja na liječenje izvan Republike Srpske bude svedena na minimum.