FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Podrška projektu poboljšanja dostupnosti KSZ

Udruženje doktora medicine privatne prakse, organizovalo je  u subotu, 20.03.2010. godine u Kulašima, vanrednu skupštinu, koja je bila posvećena javnom pozivu za ugovaranje konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite (KSZ). Vanrednoj skupštini su prisustvovali i predstavnici  Fonda zdravstvenog osiguranja RS, koji su prisutne ljekare upoznali sa detaljima projekta poboljšanja dostupnosti konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite, kao i uslovima prijavljivanja na objavljeni javni poziv za ugovaranje ovog vida zdravstvene zaštite.
Obraćajući se članovima Udruženja, Goran Kljajčin, direktor Fonda, je istakao da je osnovni cilj ovog projekta da se obezbijedi dostupnija i efikasnija zdravstvena zaštita pacijentima, koja podrazumijeva i bolju njegu i ljubazniji odnos prema pacijentima, ali i da se poboljša materijalni položaj zdravstvenih radnika.
Kljajčin  je dodao da  zagovara ravnopravnost privatnog i javnog sektora, te da se ovim projektom otvara unutrašnje tržište i konkurencija koja će doprinijeti boljoj zdravstvenoj zaštiti.
Ljekari su izrazili svoje zadovoljstvo pokretanjem ovog projekta, zahvaljujući kojem se, kako su naveli, otvaraju vrata zdravstvenog sistema Republike Srpske i privatnom sektoru, na šta su čekali godinama.
Jedan od osnovnih zaključaka ove sjednice bio je da privatni sektor podržava projekat poboljšanja dostupnosti KSZ, te da će se uključiti u ovaj projekat i pomoći da njegova realizacija bude što bolja.
Interesovanje za ovakav vid saradnje privatnog i javnog sektora pokazali su i predstavnici ljekara privatne prakse iz Federacije BiH, koji su izrazili očekivanje da će primjer iz Republike Srpske podstaći promjene i u Federaciji. 
Sjednici je prisustvovao i Nedeljko Milaković, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite RS, koji je prisutne upoznao sa najbitnijim odredbama novog zakona o zdravstvenoj zaštiti.