FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Pokrenut postupak nabavke lijekova za rijetke bolesti za narednu godinu

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pokrenuo je otvoreni postupak za nabavku posebnog programa lijekova za rijetke bolesti za narednu godinu, a vrijednost ove nabavke je oko 11 miliona KM sa PDV-om.

Za narednu godinu planirano je da se nabavi devet lijekova za osam rijetkih oboljenja, kao što su cistična fibroza, Pompeova bolest, mukopolisaharidoza tip 2 i 4, Gošeova bolest tip 1, Gošeova bolest tip 1 ili 3, Hanterov sindrom, Morkio A sindrom, kao i lijek za liječenje akutnih napada angioedema.

Budući da potpisani ugovori za ovu godinu ističu u januaru naredne godine, FZO RS je već sada pokrenuo novu proceduru kako bi se pravovremeno obezbijedili lijekovi za pomenute rijetke bolesti i za 2023. godinu. Na ovaj način u Republici Srpskoj obezbjeđuje se kontinuitet dostupnosti nekih od najsavremenijih u svijetu dostupnih lijekova za oboljele od rijetkih oboljenja. Inače, u pitanju su većinom izuzetno skupi lijekovi, te trošak za samo jedan lijek koji se nabavlja za oboljele od cistične fibroze (koji imaju najmanje jednu mutaciju F508 del u genu) godišnje iznosi više od šest miliona KM. Vjerujemo da će biti zainteresovanih dobavljača koji ispunjavaju sve potrebne kriterije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, te da će nabavka biti uspješno realizovana u predviđenim rokovima.

Stalni napredak u medicini i farmaciji dovodi do konstantnog otkrivanja novih oboljenja, kao i novih lijekova što je veliki finansijski izazov i za najrazvijenije zemlje svijeta. FZORS nastoji da u okviru raspoloživih sredstava, uprkos jednom izvoru prihoda, osiguranicima obezbijedi što veći broj novih lijekova naročito za najugroženije kategorije.

 

Podsjećamo da je FZO RS u julu ove godine, nakon što su sprovedene sve neophodne procedure, potpisao ugovore sa dobavljačima za nabavku lijekova za rijetke bolesti za ovu godinu, odnosno za šest mjeseci ove godine. Nabavljeni lijekovi se isporučuju Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i dostupni su pacijentima koji, prema procjenama ljekara, imaju odgovarajuće medicinske indikacije da primaju ove lijekove. Inače, potrebe za lijekovima za rijetka oboljenja, odnosno koji lijekovi su potrebni i u kojim količinama, u skladu sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske predlaže UKC RS, odnosno Komisija za rijetke bolesti. Program lijekova donosi Fond uz saglasnost resornog ministarstva.

 

Napominjemo da FZO RS već niz godina oboljelima od rijetkih bolesti u potpunosti finansira lijekove, kao i druga prava iz zdravstvenog osiguranja. Međutim, sada su oboljelima dostupne neke od najnovijih i najefikasnijih terapija koje se koriste u svijetu, a koje do ove godine našim osiguranicima nisu bile dostupne u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. Njihova nabavka i finansiranje je omogućeno zahvaljujući ranijim dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, a na osnovu inicijative sadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Ova oblast uređena je sada i novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske.