FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Poziv osiguranicima da preuzmu svoje elektronske kartice

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske poziva sve osiguranike sa područja Gradiške, Srpca i Kozarske Dubice da u nadležnim poslovnicama preuzmu elektronsku karticu koja će u dogledno vrijeme u potpunosti zamijeniti zdravstvenu knjižicu. U vezi sa tim, Fond je za osiguranike iz ovih područja pripremio info letke koje mogu da preuzmu u nadležnim poslovnicama, kao i na ovom linku, a sve u cilju adekvatnog informisanja o načinu preuzimanja elektronske kartice, u kojim zdravstvenim ustanovama se trenutno mogu koristiti, kao i koji je rok važenja elektronske kartice i slično. Napominjemo da stara zdravstvena knjižica za osiguranike sa područja ove tri lokalne zajednice i dalje važi i mogu da je uporedo koriste sa elektronskom karticom dok Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) ne zaživi u cijeloj Republici.

Takođe, u cilju sprečavanja okupljanja većeg broja ljudi na jednom mjestu, Fond nije definisao rokove preuzimanja kartice i osiguranici mogu da je preuzmu prilikom svog redovnog dolaska, odnosno ukoliko su im potrebne naše usluge kod ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja. 

Podsjećamo da je jedan od najvažnijih projekata u Republici Srpskoj - Integrisani zdravstveni informacioni sistem počeo sa radom 17. avgusta u  Bolnici Gradiška i tri pripadajuća doma zdravlja – Kozarska Dubica, Gradiška i Srbac. Ove četiri zdravstvene ustanove su prve u kojima je počela  primjena elektronskog zdravstva, odnosno elektronskih uputnica, recepata, kartona i kartica.

Napominjemo da se elektronska kartica, za sada, može koristi u Bolnici Gradiška i u domovima zdravlja Kozarska Dubica, Srbac i Gradiška, a uskoro će moći i u apotekama. Takođe, u ovim zdravstvenim ustanovama se primjenjuju i elektronske uputnice, recepti i kartoni. Uporedo sa elektronskim uslugama, u ovim zdravstvenim ustanovama će se izdavati papirne uputnice i recepti u slučaju da osiguranicima sa ovog područja zatreba zdravstvena usluga u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj se još ne primjenjuje IZIS.