FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Poziv za regulisanje zdravstvenog osiguranja

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pozivа sve građane koji još nisu prijavljeni na zdravstveno osiguranje da posjete nadležne poslovnice Fonda kako bi regulisali svoj status. Iako se i dalje finansiraju zdravstvene usluge za osigurane i neosigurane građane u javnim zdravstvenim ustanovama, po ukidanju vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona, Fond će prestati da finansira zdravstvenu zaštitu za neosigurane građane.

Osim toga, izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske koji je stupio na snagu prošle godine, dat je širok spektar mogućnosti prijave na osiguranje, a sve u cilju da svi građani budu obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem. Tako da zaposlene na osiguranje prijavljuje poslodavac, penzionere koji su penziju ostvarili u RS Fond PIO RS, inostrane penzionere zemlja u kojoj su оstvаrili penziju ili inostrani penzioneri lično, lica bez prihoda na osiguranje prijavljuje Fond, kao i djecu do 15 godina, starije od 65 godina, redovne studente,  kao i mnoge  druge osjetljive kategorije društva.  Tako je izmjenom ovog zakona propisano da su obavezno osigurana lica državljani Republike Srpske koja u cijelosti ili djelimično ostvaruju penziju ili invalidninu od inostranog isplatioca, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Budući da je  izmjenom zakona propisan  poseban osnov osiguranja za ovu kategoriju građana - inostrani penzioner, važno je da se svi  građani koji spadaju u ovu kategoriju prijave na propisan osnov osiguranja.

Ovo je prilika i da pozovemo sve državljane Republike Srpske koji u cijelosti ili djelimično ostvaruju penziju ili invalidninu iz inostranstva (od inostranog isplatioca), da se jave u nadležnu poslovnicu radi regulisanja svog statusa.

Fond je, takođe, organizovano, za sve one građane za koje  imao podatke da na ovaj način ostvaruju penziju poslao poziv da se jave u nadležnu poslovnicu Fonda radi promjene osnova osiguranja.  Napominjemo, da lica koja u cijelosti ili djelimično ostvaruju penziju ili invalidninu od inostranog isplatioca više neće zdravstvenu zaštitu ostvarivati kao penzioneri Fonda PIO RS, već po osnovu ostvarene penzije u inostranstvu.

Inače, kako se očekivalo, primjena novog zakona omogućila je i precizniju sliku o strukturi osiguranih lica, jer su ranije mnogi po osnovu nezaposlenosti bili prijavljeni na osiguranje, a da aktivno nisu ni tražili posao. Tako je izmjenjeni zakon jasno definisao da lica koja nemaju nijedan drugi osnov za prijavu na osiguranje, a spadaju u posebne, osjetljive kategorije društva, njih na zdravstveno osiguranje prijavljuje Fond.

Naime, navedenim izmjenama Zakona po prvi put je omogućeno da osnov za prijavu na osiguranje bude starosna dob, specifična bolest ili stanje, lica bez prihoda i dr., ukoliko ne postoji nijedan drugi osnov za prijavu na osiguranje.

Prema tome, ovo zakonsko rješenje ima humaniji pristup prema osjetljivijim kategorijama društva, kao što su trudnice, porodilje, stariji od 65 godina, djeca, oboljeli od malignih, rijetkih i drugih teških bolesti, jer se daje mogućnost da po osnovu godina, posebnog društvenog statusa, te bolesti, budu prijavljeni na osiguranje, što ranije bilo moguće.