FZO RS Naslovna

Fond zdravstvenog osiguranja danas je 1. 9.  u „Glasu Srpsku“ objavio Javni poziv za dostavljanje liste kandidata za izbor doktora na primarnom nivou zdravstvene zaštite za 2021. godinu. Tako da Fond poziva sve zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj ( javne i privatne) da dostave svoju listu kandidata za izbor doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa.  U javnom pozivu koji je dostupan i na internet stranici FZO RS detaljno su objašnjeni uslovi za izbor pomenutih doktora, a sve zdravstvene ustanove imaju rok od 15 dana da dostave svoju listu kandidata. Podsjećamo da u periodu od oktobra do kraja decembra svake godine počinje takozvani redovni period promjene ili izbora poročnog doktora, pedijatra i ginekologa po mnogo jednostavnijoj proceduri.