FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Prava oboljelih od dijabetesa

U povodu obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, podsjećamo da Fond zdravstvenog osiguranja RS u potpunosti finansira troškove zdravstvene zaštite oboljelih od dijabetesa, što uključuje liječenje, dijagnostiku, neophodne lijekove, medicinska sredstva i drugo.
Dakle, oboljeli od ove bolesti su oslobođeni plaćanja participacije kod liječenja osnovne bolesti, ali i njenih komplikacija, kao što su gangrena i angiopatija, nefropatija, retinopatija, dijabetična katarakta i sl.
Inače, FZO RS je nedavno pojednostavio proceduru za nabavku potrošnog materijala za insulinske pumpe, čime je omogućeno da se ovi materijali propisuju na jednostavniji način – ovjerom naloga u Fondu. Takođe, sada je omogućeno da svi osiguranici koji koriste insulinske pumpe, bez obzira na koji način su ih nabavili, imaju pravo na potrošni materijal za te pumpe. Podsjećamo, ranije je o trošku FZO potrošni materijal za pumpe bio dostupan samo osiguranicima koji su i pumpe nabavili preko Fonda.
Oboljelima od dijabetesa o trošku FZO RS dostupni su insulini za dijabetes tipa 1, oralna terapija za dijabetes tipa 2, te  neophodna medicinska sredstva, poput aparata za brzo određivanje glukoze u krvi, insulinskih špriceva i igli, dijagnostičke trake za mjerenje glukoze u krvi, lancete, trake za mjerenje šećera u urinu.
Takođe, osiguranicima koji boluju od dijabetesa se uvijek ovjeri zdravstvena knjižica, čak i onda kada za njih nisu uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje. Jedini uslov je, dakle, da budu prijavljeni na zdravstveno osiguranje, međutim, to svakako ne znači da poslodavci za njih ne treba da plaćaju doprinose jer je to zakonom predviđena obaveza. Na ovaj način Fonda je, imajući u vidu specifičnost i težinu bolesti, obezbijedio da oboljeli od dijabetesa uvijek imaju neophodnu terapiju i liječenje, neovisno o uplati doprinosa. Isto pravilo se primjenjuje i kod drugih teških oboljenja, poput malignih bolesti itd.