FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Priznanje Bolnici Foča

U povodu 7. aprila – Svjetskog dana zdravlja, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Goran Kljajčin uputio je javno priznanje menadžmentu i svim zaposlenim u bolnici Foča za rezultate postignute u 2008. godini.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u prošloj godini je vršio pojačanu kontrolu uslova liječenja i zadovoljstva pacijenata uslugama u bolnicama Srpske. Kod svih bolnica je zabilježeno poboljšanje stanja, a bolnica Foča je u svakom mjesecu prošle godine imala najvišu prosječnu ocjenu, koja je u čak sedam mjeseci iznosila 5.
Pacijenti, koji koriste usluge ove bolnice, posebno su se pohvalno izjasnili o ljubaznosti bolničkog osoblja i činjenici da u bolnici Foča nema listi čekanja. Pacijenti su sa ocjenom 5 ocijenili i snabdjevenost bolnice ljekovima i sanitetskim materijalom, jer nijednom u toku godine nisu morali sami da kupuju bilo šta od onoga što je bolnica obavezna da ima. 
"Kolektivu bolnice Foča, i ostalih zdravstvenih ustanova, želim da i u ovoj godini nastave sa unapređenjem uslova liječenja i poboljšanjem kvaliteta usluga", naveo je direktor Fonda.